Blogs

Duurzaamheidsscan SDG: Waar staat jouw organisatie?

Je wilt stappen zetten naar een meer duurzame bedrijfsvoering en duurzame groei, maar waar begin je? Op basis van de zes meest relevante Sustainable Development Goals (SDG’s) voor het Nederlandse bedrijfsleven hebben we een scan opgesteld. Een goed startpunt voor jouw organisatie.

Duurzaamheidsscan SDG

Aan de slag met duurzaamheid en met maatschappelijk verantwoord ondernemen een positieve impact maken op mens en milieu? Dan is onze scan een goed startpunt! Onze adviseurs duurzaamheid volgen een scan altijd op, zo denken we mee over haalbare doelstellingen, de invulling die je hieraan kunt geven en de handvatten om deze te realiseren.

Aan de slag met de scan? Klik hieronder op de blauwe knop “Start de scan“.

Start de scan

Over de Sustainable Development Goals

De SDG’s zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze 17 doelen zijn bedoeld om van de wereld een mooiere, betere plek te maken. SDG Nederland noemt de doelen ook wel “Een moraal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis”.

Op basis van de zes SDG’s die het meest relevant zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven en de praktijkervaring van onze duurzaamheidsadviseurs, hebben we de Duurzaamheidsscan SDG opgesteld. Met behulp van deze scan krijg je inzicht in de kansen en bedreigingen in jouw organisatie op het gebied van duurzaamheid. Een goed startpunt voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering en duurzame groei.

Jouw situatie op basis van de scan wordt weergegeven in een matrix. Benieuwd hoe deze eruit ziet? Lees verder onderaan dit bericht.

De Duurzaamheidsscan SDG kijkt naar de volgende zes doelen:

  • SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
  • SDG 8: Waardig werk en economische groei
  • SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13: Klimaatactie
  • SDG 15: Leven op het land
  • SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De uitkomst van de scan

Op basis van jouw antwoorden worden de SDG’s in een duurzaamheidsmatrix geplaatst. Zo zie je de verhouding tussen duurzame ambities en het duurzaam handelen.

Een van onze Duurzaamheidsadviseurs neemt contact op na het invullen van de Duurzaamheidsscan SDG.

Op basis van jouw antwoorden, worden de SDG's in een duurzaamheidsmatrix geplaatst, met een gewogen gemiddelde voor alle relevante SDG's.
Duurzaamheid

Toekomst bestendig ondernemen

Ben je benieuwd hoe jij nog grotere stappen kunt zetten naar een toekomstbestendige en duurzame bedrijfsvoering? Neem dan contact met ons op.
Neem contact op
Ook interessant

Meer over duurzaamheid