Nieuws

CSRD biedt kansen voor een verbeterslag in duurzaam ondernemen!

Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD

Al op de hoogte van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? In dit artikel geven we een korte introductie rond de duurzaamheidsrapportage en laten we zien hoe de CSRD jouw bedrijf kansen biedt voor een verbeterslag in duurzaam ondernemen.

CSRD-rapport over impact op mens en milieu

Vanaf 2024 worden steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-rapportage staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Omdenken

Van het voldoen aan de CSRD naar het benutten van toekomstmogelijkheden voor het creëren van een gezonde basis en een stabiele duurzame bedrijfsvoering is een kwestie van omdenken. Het is een uitdaging om de jaarlijkse duurzaamheidsrapportage te maken, maar het biedt zeker ook kansen voor het creëren van een toekomstbestendig bedrijf!

Voor wie en wanneer opleveren?

Naast beursgenoteerde bedrijven, die in 2025 hun eerste CSRD-rapportage over 2024 moeten opleveren, is er nog een groep bedrijven die moet gaan voldoen aan de CSRD. Dit zijn bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • minimaal 250 fte;
  • omzet van > 50 miljoen;
  • > 25 miljoen op de jaarbalans.

Deze groep bedrijven moet in 2026 een rapportage opleveren over het jaar 2025. Daarna komt  ook het MKB aan de beurt. Het MKB moet in 2027 een rapportage over het jaar 2026 opleveren.

Verantwoorde keuzes door dubbele materialiteitsanalyse

Waar moet je beginnen en hoe leiden de acties rond de rapportage naar een duurzaam toekomstbestendig bedrijf?
Je begint met het bepalen welke aspecten binnen je bedrijf materieel (relevant en significant) zijn. De naam zelf geeft aan waar de dubbele materialiteitsanalyse voor staat. Dubbel heeft betrekking op het kijken naar je bedrijf vanuit twee perspectieven: Inside-out en Outside-in. Je stakeholders leveren dus ook informatie aan.

Door de analyse breng je de (financiële) kansen & risico’s en de impacts van jouw bedrijf in beeld. Vanuit dat inzicht weet je welke aspecten voor jouw bedrijf en voor je keten van belang zijn. Bovendien ben je in staat om verantwoorde keuzes te maken als het gaat om een stabiele duurzame bedrijfsvoering. Er zijn verschillende manieren waarop je met deze analyse aan de slag kan gaan, bijvoorbeeld door het gebruik van digitale tools (Ecocharting), die je analyse behapbaar, transparant en reproduceerbaar maken.

Inhoudelijke vereisten geven duidelijk beeld duurzaam beleid

In de volgende stap kijk je wat je precies moet rapporteren over de aspecten die materieel zijn. De materiële aspecten van jouw bedrijf zijn te relateren aan bepaalde duurzaamheidsthema’s die te vinden zijn in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). In deze standaarden zijn de inhoudelijke vereisten terug te vinden, opgebouwd uit verschillende openbaringsvereisten en datapunten. Het is daardoor duidelijk wat je moet rapporteren. Bijvoorbeeld over je strategische keuzes, beleidsmatige aanpak, doelstellingen (korte, middellange of lange termijn) of bepaalde cijfers over een bepaald materieel aspect. Je krijg een duidelijk beeld waar jouw bedrijf staat als het gaat om gestructureerd duurzaam beleid.

Lees op de expertise pagina CSRD hoe jouw bedrijf de juiste stappen kan zetten om de duurzaamheidsrapportage zonder problemen aan te leveren.

Datagedreven duurzaam ondernemen binnen handbereik

Als je weet welke aspecten materieel zijn en over welke standaarden je moet rapporteren, neem je de volgende stap: het maken van een plan van aanpak en het verzamelen van de gevraagde data. In het plan van aanpak wordt duidelijk hoe je de gevraagde data verzamelt, borgt en verifieert. Ga er maar vanuit dat je veel verschillende data moet verzamelen, en dat dat veel tijd kost. Veel van die informatie heb je echter al in huis.

Levert dit je bedrijf, naast het opleveren van een CSRD-rapportage zelf, nog meer op? Ja, de manier waarop je de data verzamelt en borgt geeft je juist veel overzicht en van daaruit inzicht. Dat inzicht geeft je de kans om evenwichtige proactieve keuzes te maken rond het duurzaamheidsbeleid van jouw bedrijf. Als je daarnaast een manier vindt om de gegevens zo te borgen dat het verkrijgen van de data daarna makkelijker verloopt, dan ligt datagedreven duurzaam ondernemen binnen jouw handbereik. 

Belangrijke rol van de accountant

Een belangrijke factor in de duurzaamheidsrapportage is de rol van de accountant. De data moeten door een accountant worden gevalideerd. Dat is een essentieel verschil ten opzichte van andere verplichte rapportages.
Jouw bedrijf is verantwoordelijk om het proces, de bewijslast en transparantie te verstrekken zodat de accountant alles kan controleren en valideren. Je wilt niet dat je er op het einde achter komt dat bepaalde zaken niet volgens de juiste procedure zijn gedaan. Voorkom dubbel werk en betrek vanaf het begin de accountant bij het proces. 

Tijd genoeg? Geen sprint maar een marathon

De meeste grote bedrijven moeten in 2026 een rapportage over het jaar 2025 opleveren. Het MKB zelfs nog later. Tijd genoeg toch? In het webinar ‘Geen sprint maar een marathon’ vertellen onze adviseurs Laura Nelissen en Joey Bansberg wat de CSRD precies inhoudt en waarom het belangrijk is om nu al de eerste stappen te zetten. Een duidelijk tijdpad geeft aan wat je wanneer in gang kan zetten om niet in de problemen te komen. Meer weten? Kijk het webinar van 4 april hier terug.

CSRD-richtlijn

Vragen over de duurzaamheidsrapportage?

Heb je vragen over de CSRD-richtlijn of wil je dat onze experts met jou meekijken naar de kansen die de duurzaamheidsrapportage op termijn biedt?
Neem contact op!
Lees verder

Ook interessant