Duurzaamheidsrapportage

Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD

Wat houdt de Europese verplichting van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) precies in?

 


Duurzaamheidsrapportage CSRD

Wat betekent het voor jouw bedrijf om te voldoen aan deze verplichting tot het maken van een duurzaamheidsrapportage? Waaruit bestaat de CSRD en hoe kan jouw bedrijf de komende jaren de juiste stappen zetten om deze uitdaging zonder problemen aan te gaan?

Het doel van een duurzaamheidrapportage

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese verplichting die eist dat bepaalde bedrijven een duurzaamheidsrapportage opleveren. Het doel van de CSRD is het vergroten van transparantie op het gebied van duurzaamheid bij een bedrijf. Hierdoor krijgen investeerders een beter en eerlijker beeld welke niet-financiële zaken er eigenlijk bij het bedrijf spelen. Het gaat over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De CSRD is voor bedrijven een enorme uitdaging maar biedt ook zeker kansen voor het creëren van een toekomstbestendig bedrijf!

Voorkom problemen begin op tijd

Voor de in eerst instantie grotere bedrijven, maar later ook het mkb, lijkt het rapportagejaar 2025 of 2026 nog ver weg.  Maar vanwege het aantal stappen die je als bedrijf moet doorlopen, is het belangrijk niet te lang te wachten en te starten met de voorbereidingen om later te kunnen voldoen aan de CSRD.  Het is nu al merkbaar dat bedrijven onderling informatie vragen en uitwisselen. Niet te vergeten, het mkb werkt ook voor de grotere bedrijven, zij moeten er automatisch eerder in mee. Door op tijd te beginnen houd je de regie en voorkom je problemen. 

Hoe moet je beginnen?

Eén van de eerste stappen in het proces is het uitvoeren van een dubbele materialiteitsanalyse. Hiermee bepaal je welke duurzaamheidsthema’s je moet rapporteren in de duurzaamheidsrapportage. Welke invloed heb ik als bedrijf op de omgeving en vice versa? Kom je tot de slotsom dat je een thema niet hoeft mee te nemen in de rapportage, dan moet je daarvoor bewijslast aanleveren.

Wanneer de relevante en significante duurzaamheidsthema’s bekend zijn, kan je in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) de eisen en verwachtingen vinden waarover je moet rapporteren. Watergebruik kan bijvoorbeeld een belangrijk thema  zijn binnen jouw bedrijf. De inhoudelijke vereisten zijn voor dit thema terug te vinden in de bijbehorende ESRS over water.

Opleveren van de rapportage en laatste check

Zodra je informatie hebt verzameld in de verschillende ESRS moet je een rapport opstellen met jouw informatie. Vooralsnog is het onduidelijk of er een algemene rapportagevorm komt. Zodra hierover meer duidelijkheid is, geven wij deze informatie aan jullie door.

Uiteindelijk moet een accountant over de CSRD-rapportage, waaronder de uitgevoerde dubbele materialiteitsanalyse, een beperkte mate van zekerheid afgeven (limited assurance). Dit is een belangrijk verschil met andere verplichte rapportages. Daarom is het belangrijk dat de accountant vanaf het begin van het proces op de hoogte is van de manier waarop jouw organisatie de gegevens verzamelt en hoe de bewijslast tot stand komt. Na deze laatste check en goedkeuring wordt de rapportage verplicht opgenomen in het bestuursverslag.

Wie moet voldoen aan de CSRD? En wanneer?

Naast beursgenoteerde bedrijven is er ook een groep bedrijven die moet gaan voldoen aan de CSRD waarvoor het iets nieuws is. Dit zijn bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • minimaal 250 fte;
  • een omzet van 40 miljoen;
  • 20 miljoen op de jaarbalans.

Deze groep bedrijven moet in 2026 een rapportage opleveren over het jaar 2025. Daarnaast komt het mkb in 2027 ook aan de beurt, namelijk met een duurzaamheidsrapportage over het jaar 2026. De reikwijdte en de criteria voor die groep wordt nog nader bepaald. Dit wordt een CSRD-lightversie. Momenteel is hier nog weinig concreets over bekend.

Veelgestelde vragen

CSRD vragen en antwoorden

Staat jouw vraag hier niet tussen en ben je deelnemer van het BMD Netwerk? Stel dan vrijblijvend jouw vragen rechtstreeks aan een specialist via onze QHSE-helpdesk.