Blogs

“Een economie kan niet voor eeuwig groeien”

Groei en winst. Dat is waar het volgens de meeste economen, beleidsmakers en het bedrijfsleven om gaat op dit moment. Deze manier van denken maakt de verschillen in onze maatschappij groter en meer zichtbaar. Onze consumptiemaatschappij heeft een grotere impact op de natuurlijke hulpbronnen dan ooit. Om het maar niet over de uitstoot te hebben die dat oplevert. In 2021 was de uitstoot van de productie- en consumptie-activiteiten binnen de Nederlandse economie gelijk aan 207 megaton CO2-equivalent (volgens het CBS). Dat is 207.000.000 ton CO2. Om dat te compenseren zouden we per jaar minstens 10.350 extra bomen voor een jaar moeten laten groeien. Of we zouden 51.750 minder Big Macs moeten eten.

In dit blog vertel ik je over de circulaire economie, World Overshoot Day en de voordelen van een veranderend systeem.

De blik van een junior

Als junior adviseur Duurzaamheid & Communicatie vind ik het belangrijk om stil te staan bij onze huidige milieusituatie, maar ook om kansen te laten zien. Vanuit mijn achtergrond heb ik duurzaamheid vanuit zakelijk perspectief bekeken en ook vanuit de maatschappelijke kant. Afgelopen zomer laat zien hoe klimaatverandering onze vakanties in Europa beïnvloedt. Maar wat er niet bij wordt verteld is dat het bedrijfsleven een van de grootste aandeelhouders is van klimaatverandering en CO2-uitstoot. Bedrijven hebben daarom de verantwoordelijkheid om te gaan verduurzamen. Vanuit deze visie wil ik me graag inzetten als adviseur bij BMD Advies.

Hoe werkt een Circulaire Economie?

Als de economie groeit, zijn er meer onbewerkte materialen nodig voor de productie van goederen en wordt er meer afval geproduceerd. Dat is geen probleem zolang de economie relatief klein is in verhouding tot het natuurlijke ecosysteem. Want ons ecosysteem is zowel de bron van onbewerkte materialen als de ‘afvoer’ voor afval. Tegenwoordig zijn wereldwijde economieën echter zo groot geworden dat men zich moeten afvragen of het verstandig is om überhaupt nog onbewerkte materialen aan de natuur te onttrekken, en om nog meer afval te dumpen. De huidige economie, waarbij grondstoffen worden gedolven, er wordt geproduceerd, geconsumeerd en weggegooid, ofwel de lineaire economie, is geen duurzaam model.

Hoe moet het dan wel?

In tegenstelling tot de lineaire economie heeft een circulaire economie als uitgangspunt om de onttrekking van onbewerkte materialen aan de natuur en de productie van afval drastisch te verminderen. Dat kunnen we bereiken door zo veel mogelijk producten en materialen systematisch te herstellen en te hergebruiken. Steeds opnieuw. Dit spaart grondstoffen, het milieu en het vermindert de CO2-uitstoot. Ook stimuleert het innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. We kunnen gaan nadenken over nieuwe manieren om grondstoffen in te zetten en of we kritieke grondstoffen kunnen vervangen door hernieuwbare grondstoffen. Misschien kun je je huidige afvalstoffen zelfs weer opnieuw gebruiken?

Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen genoeg voedsel en noodzakelijke goederen zijn, en dat het milieu leefbaar blijft, streeft de Rijksoverheid naar een circulaire economie in 2050.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Earth Overshoot Day

De wereldbevolking neemt toe en de vraag naar grondstoffen wordt groter, terwijl de voorraad slinkt. Nederland, en de rest van de wereld, is nog altijd een wegwerpmaatschappij. Elk jaar ‘vieren’ we de Earth Overshoot day. Dit is de dag waarop we voor dat jaar de grondstoffen al hebben opgebruikt. Ieder jaar valt deze datum eerder. Dus we gaan nog steeds achteruit in plaats van vooruit. Het wordt steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te verdelen en te gebruiken. Hiervoor is een transitie nodig.

De circulaire economie biedt volop voordelen

Een circulaire economie is een systeem dat ons als maatschappij blijvende economische voorspoed gaat opleveren. Maar hoe helpt dit jouw bedrijf?

Het ontwikkelen van circulaire concepten voor het terughalen, hergebruiken en recyclen van producten en materialen levert veel minder afval op. Hierdoor dalen de materiaalkosten en er ontstaat een stabielere materiaalaanvoer.

Een ondernemer die met creativiteit en innovatie circulaire concepten doorvoert kan een koppositie innemen en zo een voorsprong krijgen op andere ondernemers. Maar waar moet je beginnen?

  • Geef bij inkoop voorrang aan circulaire/refurbished producten
  • Inventariseer waar je op de R-ladder staat
  • Kies voor mokken in plaats van wegwerpbekers
  • Kies voor natuurlijk afbreekbare producten in plaats van chemicaliën
  • Zorg voor inname en demontage van producten
Duurzaamheid

Toekomst bestendig ondernemen

Ben je benieuwd hoe jij nog grotere stappen kunt zetten naar een circulaire bedrijfsvoering? Of heb je hulp nodig bij het implementeren van bijvoorbeeld bovengenoemde voorbeelden? Neem dan contact met ons op.
Neem contact op
Lees meer

Meer over duurzaamheid