Nieuws

Wie mag toetsing verdiepende RI&E uitvoeren?

In jouw bedrijf is vast een RI&E aanwezig. Voor grotere risico’s is een verdiepende RI&E vereist. Wist je, dat naast de nieuwe toetsingseisen, ook het persoonscertificaat van de arbokerndeskundige met zijn specifieke expertise is aangepast? Dit is per 1 juli 2022 ingegaan. Dit geldt voor de arbeidshygiënist, de hogere veiligheidskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Toetsing RI&E

Om jouw opgestelde (basis) RI&E met bijbehorende Plan van Aanpak te toetsen leg je deze voor aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige (artikel 2.1 van de Arbeidsomstandighedenregeling). Hierbij wordt doorgaans een adviseur betrokken die op locatie de RI&E en het Plan van Aanpak opstelt. Een tweede adviseur voert dan vaak de verplichte toetsing uit. Deze toetsing gebeurt op volledigheid, ingebrachte deskundigheid en de aanbevolen maatregelen. Hiervoor is  een zogenaamde kerndeskundige met een bijbehorende certificering noodzakelijk. en daar is iets in veranderd!

Verschil basis RI&E en verdiepende RI&E

De (basis) RI&E is een algemeen overzicht van de risico’s op het gebied van gezond en veilig werken binnen een bedrijf, met prioritering in de risico’s en de te nemen maatregelen. De RI&E moet actueel en volledig zijn.  Voor grotere risico’s, bijvoorbeeld door fysieke belasting of gevaarlijke stoffen, is verdiepend onderzoek naar die risico’s noodzakelijk en verplicht vanuit de Arbowet. Zo’n verdiepend onderzoek is op te nemen in de gewone (basis) RI&E, maar vaker wordt er een aparte verdiepende RI&E uitgevoerd. De (basis) RI&E is dan het overzicht van de aanwezige ‘algemene’ risico’s, met een verwijzing naar de verdiepende RI&E(s).

Verdiepende RI&E

Per 1 juli 2022 is de scope van toetsen voor verdiepende RI&E’s aangepast. Voor het toetsen van deze verdieping is voldoende expertise nodig. Om deze expertise te waarborgen mag vanaf 1 juli daarom een kerndeskundige enkel nog de voorschriften van de verdiepende RI&E toetsen waar hij/zij aantoonbare ervaring mee heeft. Er zijn 4 soorten kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de arbeidshygiënst (AH’er), de arbeid- & organisatiedeskundige (A&O’er) en de hogere veiligheidskundige (HVK’er).

Veranderde scope van certificering is opgenomen in een nieuw tabel. Voor elke arbokerndeskundige gelden nieuwe specifieke expertises. Dit om te voorkomen dat er getoetst en advies gegeven wordt over een onderwerp zonder specifieke kennis.

Toetsing in de praktijk

In de nieuwe situatie valideert de arbokerndeskundige nog steeds de (basis) RI&E. De toetsing door een gecertificeerde arbokerndeskundige voor een verdiepende RI&E wordt nu echter zwaarder uitgevoerd en wel binnen de scope van certificering. Hierdoor kan het voorkomen dat je als organisatie twee of meer arbokerndeskundigen in moet schakelen om dezelfde verdiepende RI&E te laten toetsen. Voorheen kon dit ook uitgevoerd door enkel een bedrijfsarts, AH’er, A&O’er of HVK’er.

Wie mag wat wel doen?

Het antwoord is: degene die voor het vakgebied is opgeleid. In de praktijk komt dit op het volgende neer:

  • de AH’er voor ergonomie en blootstelling aan o.a. gevaarlijke stoffen
  • A&O’er voor werkdruk en psychosociale arbeidsbelasting
  • de HVK’er is verantwoordelijk voor onder andere het stuk explosieveiligheid en arbeidsmiddelen

Per 1 juli 2022 zijn eveneens de eisen voor de inhoud van de basis RI&E aangepast. We hebben hier eerder een blog over geschreven. Lees in ons blog ‘Met de nieuwe RI&E aan de slag‘ meer over deze wijzigingen.

Verdiepende onderzoeken

Meten is weten

Wil je weten waar je aan toe bent bij het uitvoeren van een verdiepende RI&E? Voor diverse arbogerelateerde en veiligheidsonderzoeken denken onze adviseurs mee met jouw organisatie.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant