Nieuws

Veranderde certificatieschema arbokerndeskundige

Voor het persoonscertificaat van de arbokerndeskundige gelden nieuwe specifieke expertises. Hierdoor is de scope van certificering aangepast wie een verdiepende RI&E mag toetsen. Een belangrijkste wijziging is de strengere eisen voor de juiste deskundigheid en ervaring van de kerndeskundige. De nieuwe scope bepaald wie wat mag toetsen bij een verdiepende RI&E. In dit bericht zetten we de nieuwe scope uiteen.

 

Veranderde scope van certificering

Ook de procedure van de toetsing is met de invoering van het nieuwe certificatieschema gewijzigd. Een bedrijf heeft de plicht om de RI&E te toeten volgens:

  • De systeemtoets: een beoordeling of de RI&E aan alle wettelijke verplichte onderdelen voldoet
  • De scopetoets: een beoordeling of alle risico’s juist en volledig in beeld zijn gebracht met de juiste inhoudelijke kennis (van de kerndeskundige)

Het nieuwe certificatieschema geeft aan welke arbokerndeskundige over welke expertise beschikt voor een RIE-toetsing.

Arbodeskundige moeten gecertificeerd blijven en daarnaast aantonen dat zijn actief toetsen en adviseren over de RI&E. Duidelijk moet zijn waar het advies precies voor geldt, om te voorkomen dat er advies gegeven wordt over een onderwerp zonder specifieke kennis.

Download de nieuwe scopelijst als PDF
Lees verder

Ook interessant