Modellen

Wat is de PDCA-cyclus?

De PDCA-cyclus, ook wel de kwaliteitscirkel van Deming, is een model met vier activiteiten die worden ingezet om doorlopend te werken aan kwaliteitsverbetering. Deze vier activiteiten zijn Plan, Do, Check en Act.

Aan de slag met de PDCA-cyclus

De PDCA cyclus kent vier activiteiten.

Plan

In de ‘Plan’-fase van de PDCA-cyclus leg je op basis van de strategie, missie en visie van jouw bedrijf concrete doelstellingen vast. Deze doelen zijn SMART geformuleerd zodat iedereen op één lijn komt te staan. De doelen worden uitgewerkt in actieplannen met daarin duidelijk toegelicht wat de actie is, wie deze uitvoert en wat de planning is’

Een SMART-doelstelling staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Zo voorkom je ‘losse eindjes’ wanneer er een doelstelling wordt geformuleerd.

Do

In de tweede stap, Do, voer je jouw plan uit en werk je naar jouw doelstelling toe. Hierbij is ruimte om te leren en te experimenteren, zolang je maar vastlegt hoe je het hebt uitgevoerd.

Check

In de Check fase kijk je hoe het ‘doen’ verlopen is ten opzichte van het gemaakte plan. Vooral de verschillen in geplande en werkelijke aanpak bieden kansen om te leren. Zo krijg je inzicht of er tijdens uitvoering de juiste keuzes zijn gemaakt, maar ook tijdens het stellen van doelen en plannen van acties. Een check hoeft niet aan het einde van een project of activiteit plaats te vinden! Tussentijds kan er ook bij worden gestuurd.

Act

De Act fase is bedoeld om bij te sturen. Wat je hebt geleerd in de check fase, pas je toe in de prakijk. Dit kunnen zowel kleine verbeteringen zijn als grote projecten. Met de verbeteringen gemaakt met jouw leerpunten ga je terug naar de plan fase. Zo doe je het elke keer steeds beter als je de cyclus op nieuw doorloopt.

 

PDCA-Cyclus

In de praktijk

In de praktijk stellen de meeste organisaties wel een plan op voor projecten of bedrijfsactiviteiten. De fasen Check en Act worden nog wel wel eens overgeslagen of het vastleggen van verbeterpunten wordt vergeten. Onze tip: gun jezelf de tijd om eens terug te kijken, niet alleen op het einde van een project, maar ook tussentijds kun je evalueren en jouw plan bijsturen.

In het QHSE-werkveld wordt de PDCA cyclus veel gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het doorlopend bijsturen van arbobeleid of het beheren van managementsystemen zoals ISO 9001, 14001, 45001, 50001 en VCA.

Serviceconcepten

Ook doorlopend aan de slag met jouw ambities?

Groeien doe je niet in een dag. Met onze unieke serviceconcepten werk je doorlopend samen om jouw QHSE-ambities te behalen!
Bekijk onze services
Lees verder

Ook interessant