Cases en projecten

Leiderschapsvaardigheden verbeteren om ongevallen te verminderen

Hoe verbeteren wij de leiderschapsvaardigheden van ons middenkader en hoe verhogen wij de veiligheid in ons bedrijf? De plantmanager van een middelgroot voormalig familiebedrijf in de metaalsector (120 medewerkers in drie Nederlandse fabrieken) benaderde BMD Advies met deze twee ogenschijnlijk verschillende vragen.

Situatieschets vraagt om verandering

De leiderschapsvaardigheden van zijn middenkader (13 teamleiders en voormannen) typeerde de plantmanager als ‘deels te hard en bot, deels te soft en terughoudend. Verder toonde het middenkader weinig tot geen belangstelling voor de koers van het bedrijf en werkte het niet loyaal mee met de invoering van MT-besluiten. Een ander punt van zorg was de veiligheid op de werkvloer. Ondanks de consequente uitvoering van risico-inventarisaties, verbeterplannen, de heldere regels over en toepassingen van beschermingsmiddelen en de melding van incidenten, communicatie, nam het aantal incidenten en ongevallen alleen maar toe.

Praktisch programma van oefenen tot toepassen

Een leiderschapsontwikkelprogramma voor het middenkader met operationeel leidinggevenden in deze technische bedrijfstak was de start. BMD Advies ontwikkelde samen een programma van 6 dagdelen verspreid over een half jaar, waarin leiderschapsvaardigheden met de 13 leidinggevenden trainden. Omdat deze doelgroep doorgaans zeer praktisch van aard is, beperkten wij de theoretische kennis tot het minimum en legden het accent op oefenen en toepassen. Aanvullend hierop was de strategie van het bedrijf moet begrijpen, onderschrijven en uitdragen naar de medewerkers.

Leren en verbeteren vallen samen

Na een half jaar waren de meeste Teamleiders en Voormannen aanzienlijk beter in staat om een aantal basale leiderschapsvaardigheden op het werk toe te passen. Omdat alle vaardigheden ‘on the job’ uitgevoerd werden, voerden de medewerkers concrete veranderingen en verbeteringen, soms ook projectmatig, in. Leren en verbeteren vielen hierdoor volledig samen. Omdat Veiligheid zowel een apart als een geïntegreerd onderdeel van het programma was, kon dit eveneens op een hoger plan gebracht worden.

Lees verder

Meer cases en projecten