Cases en projecten

Een toekomstbestendige omgevingsvergunning voor Trinseo

Bedrijven weten uiteraard heel goed welke activiteiten ze verrichten, maar hebben lang niet altijd voldoende kennis van de daaraan verbonden wettelijke verplichtingen. Zo ook bij Chemiebedrijf Trinseo, zij schakelden BMD Advies in voor advies over en begeleiding bij het aanvragen van de benodigde vergunningen voor een nieuwbouw project.

Goede voorbereiding

Chemiebedrijf Trinseo wil een nieuw kantoor en onderzoekscentrum bouwen in Terneuzen, op het nieuw ontwikkelde bedrijventerrein Maintenance Valuepark. Onze adviseur treft hiervoor een goede voorbereiding door nieuwe en bestaande informatie in te winnen. Daarna worden de aanvragen voor benodigde vergunningen uitgezet en daarbij de procedure termijnen inzichtelijk gemaakt. De planning van de nieuwbouw wordt hierop aangepast, waardoor onvoorziene vertraging zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Huidige en toekomstige activiteiten

Op de al bestaande locatie van Trinseo in Terneuzen is een inventarisatie gemaakt van de huidige en toekomstige activiteiten. Alles werd nauwgezet in kaart gebracht: welke activiteiten komen er in het nieuwe pand, worden er (gevaarlijke) stoffen opgeslagen en zo ja, in welke hoeveelheid? Bij een uitbreiding of verandering in activiteiten op een nieuwe locatie, wordt opnieuw gekeken of die inpasbaar is.

Aanvullend bodemonderzoek

Om de huidige situatie van de bodem vast te stellen was een nul-situatie bodemonderzoek noodzakelijk en om te bepalen of het bedrijventerrein direct beschikbaar was om te gaan bouwen. Dit voorkomt onaangename verrassingen in de toekomst. BMD Advies benutte haar regionale netwerk om de juiste locaties te laten onderzoeken op de juiste aspecten. Ook stuurden de BMD adviseurs de onderzoeksbureaus aan en beoordeelden de aangeleverde rapportages op volledigheid.

Snelle aanvang nieuwbouw

Uit de inventarisatie bleek dat Trinseo kon volstaan met een melding en een proceduretermijn van 4 weken. BMD begeleidde en ontzorgde Trinseo in de contacten met het bevoegd gezag. De aanvraag werd zonder vertraging akkoord bevonden en Trinseo kon als eerste bedrijf op het Maintenance Valuepark met de nieuwbouw beginnen.

Omgevingsvergunning

Volledig ontzorgd worden?

Ons team specialisten ondersteunt van aanvraag tot Z.
Omgevingsvergunning
Lees verder

Meer cases en projecten