Bodemonderzoek

Met goed onderzoek tot de bodem komen

Ieder bedrijf in Nederland moet een actueel bodemdossier bijhouden en bekend zijn met de bodemsituatie.


Bodemonderzoek

Onder en boven de grond

Bodemverontreiniging iets van het verleden? Helaas niet. Bij een bodemonderzoek kijken onze specialisten altijd naar twee hoofdonderwerpen: Wat zit er in de grond en wat gebeurt er boven de grond.

Bodemvervuiling

Is er geen inzicht in de huidige bodemsituatie? Of wordt er bodemvervuiling vermoed? Dan kijken we eerst naar de bestaande gegevens of er een nul-meting is. Als deze gegevens er niet zijn of onvoldoende blijken, dan is een gedegen bodemonderzoek nodig. Hierin wordt specifiek gekeken naar de typen verontreinigingen en typen ondergronden. We begeleiden bodemspecialisten en bepalen op basis van de resultaten welke vervolgacties of maatregelen nodig zijn. De uitgangspunten liggen in de Wet Bodembescherming en in de Circulaire Bodemsanering.

Bodemrisicodocument

Wat in de grond zit, komt ergens vandaan. Onze specialisten schetsen een beeld van wat er boven de grond en rondom jouw bedrijf plaatsvindt. Zo krijg je inzicht in de mogelijke risico’s  op bodemverontreiniging. Met als eindresultaat inzicht in bodembedreigende activiteiten en bodembeschermende voorzieningen. In het geval van ver- of nieuwbouw adviseren we organisatorische en technische maatregelen om naar een verwaarloosbaar bodemrisico te werken. De uitgangspunten liggen sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het Bal en is gebaseerd op het BBT (Best Beschikbare Technieken)-document. (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is komen te vervallen).

Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag gevaarlijke stoffen is omschreven in de PGS-richtlijnen. Wij vertalen deze regels naar de praktijk en adviseren over jouw situatie. Zo krijg je een werkbare aanpak om met de opslag van gevaarlijke stoffen om te gaan.

Contact

Jouw situatie tot de bodem uitgezocht

Onze specialisten helpen je graag verder. Neem contact op over de mogelijkheden.

Neem contact op