Cases en projecten

Inzicht en draagvlak dankzij ISO 14001:2015

Connexxion is een landelijk opererend bedrijf met 11 vestigingen en ca. 2600 medewerkers. Met het voornemen om haar milieumanagementsysteem conform ISO 14001:2015 te certificeren neemt ze BMD Advies in de arm. De uitdaging zat hem in het implementeren, het communiceren en vergroten van het milieubewustzijn onder de medewerkers van de diverse vestigingen van Connexxion.

Het milieubewustzijn vergroten

Met het doel om ook het milieubewustzijn te communiceren en te vergroten zijn de kaders van het managementsysteem duidelijk neergezet en aangesloten op al bestaande documenten en registraties. Tijdens de diverse bezoeken is het middenkader getraind. Daarnaast hebben we op iedere locatie het systeem getoetst middels de plan-do-check-act cyclus.

Gap-analyse geeft inzicht

Om in kaart te brengen in hoeverre het managementsysteem al voldoet aan de vernieuwde norm, heeft onze adviseur een gap-analyse uitgevoerd. De ervaring leert dat (nog) niet gecertificeerde bedrijven veel doen, maar dit nog niet altijd even goed hebben vastgelegd. Door de gap-analyse uit te voeren kreeg het bedrijf inzicht in: Waar zitten de ‘gaten’ en wat ontbreekt er nog?

Draagvlak bij de locatiemanagers was in dit project van essentieel belang. Belangrijk onderdeel was dan ook het trainen van de directie en het middenmanagement om de kennis en het bewustzijn te vergroten. Met name de individuele bijdrage aan milieudoelstellingen en kennis van milieurisico’s behorende bij het type werk stonden centraal.

Voldoen aan diversiteit van wet- en regelgeving

Een complex item in de ISO 14001:2015 is het in kaart brengen van compliance verplichtingen en daar aantoonbaar aan voldoen. Omdat het toepassingsgebied van Connexxion landelijk is, hebben zij met zeer diverse wet- en regelgeving te maken. Denk daarbij aan Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) waarin regels staan opgenomen over parkeren van bussen voor personenvervoer, of de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB2012) die richtlijnen geeft voor het beschermen van de bodem wanneer voertuigen tijdelijk gestald staan.

Toekomstgericht werken

Ook ontwikkelingen over milieuzones in grote steden worden op de voet gevolgd. Connexxion beschikt over voertuigen met Zero Emission. Het vergroten van de elektrische vloot behoort tot een van de belangrijkste doelstellingen voor Connexxion de komende jaren.

Toelatingsaudit met succes doorstaan

Connexxion heeft de toelatingsaudit met succes doorstaan en geeft nu op een gestructureerde manier gevolg aan haar milieubeleid om milieuprestaties continu te verbeteren. De samenwerking tussen praktijkervaring en expertise vanuit Connexxion en de expertise vanuit BMD Advies hebben geleid tot:

  • inzicht waar de ‘gaten’ zitten en wat er ontbreekt
  • draagvlak bij de locatiemanagers
  • vergroten bewustzijn en kennis bij de directie en het middenmanagement
sturen met managementsystemen
Behaal en borg jouw certificering

Ook aan de slag?

Wil jij jouw certificering behalen en doorlopend werken aan jouw ambities? Bekijk ons serviceconcept voor het beheren van managementsystemen.
Beheren managementsystemen
Lees verder

Meer cases en projecten