Cases en projecten

Proactief inspelen op veranderingen met nieuwe omgevingsvergunning

Omdat richtlijnen voortdurend wijzigen, is het voor A. Vogel (Biohorma) met haar hoogwaardige natuurlijke zelfzorgproducten altijd noodzakelijk om bij gewijzigde bedrijfsonderdelen de mogelijke gevolgen te blijven toetsen. Dit onder andere voor de opslag van gevaarlijke stoffen, voorkomen van bodemverontreinigingen en externe veiligheid. Na een aantal interne wijzigingen is door A. Vogel een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. Deze sloot aan bij de meest recente richtlijnen.

Samenwerken met regelmatige afstemming

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn eerst alle primaire processen en  ondersteunende activiteiten beschreven. Vervolgens was het de kunst om deze gegevens te vertalen naar mogelijke effecten naar de omgeving. Met verschillende rapporten en onderzoeken werd dit inzichtelijk. Bijvoorbeeld met het opzetten van een milieuhandboek, beoordeling van de gevarenzonering volgens het BEVI, opstellen van een opslagplan conform PGS 15 en een ATEX-inventarisatie. Naast de inhoudelijke beoordelingen en afwegingen heeft BMD Advies een rol gespeeld in de procedurele afhandeling.

Het voldoen aan de eisen is weer geregeld

Met de vergunning heeft het bedrijf voldoende flexibiliteit om haar activiteiten uit te voeren nu en in de toekomst. Voor zowel het bedrijf als de gemeente geeft de vergunning duidelijkheid over de geldende normen en voorwaarden. BMD Advies speelt hier een belangrijke rol als het gaat om het opstellen van een document met een vooruitziende blik. Het bedrijf A.Vogel blijft, met ondersteuning van BMD Advies, alert op de eisen die de overheid stelt omdat wijzigingen in wet- en regelgeving elkaar soms snel opvolgen.

Lees verder

Meer cases en projecten