Atex explosiegevaar
ATEX

Risico van explosies inzichtelijk maken

Van quickscan tot uitgebreide beoordeling en opstellen explosieveiligheidsdocument (EVD). Identificeer de explosierisico’s en maak ATEX zichtbaar voor jouw organisatie.


ATEX

Is explosieveiligheid binnen jouw bedrijf aan de orde?

Is ATEX binnen jouw bedrijf van toepassing? Dan weet je dat een explosie al mogelijk is wanneer brandbare vaste stoffen of vloeistoffen in de juiste verhouding met zuurstof of een ander oxidatiemiddel en een ontstekingsbron in contact komen. Om dit te voorkomen gelden er strenge maatregelen en richtlijnen die de explosieveiligheid moeten borgen. 

Borg de veiligheid van jouw werknemers

Is ATEX binnen jouw bedrijf van toepassing? Dan weet je dat een explosie al mogelijk is wanneer brandbare vaste stoffen of vloeistoffen in de juiste verhouding met zuurstof of een ander oxidatiemiddel en een ontstekingsbron in contact komen. Om dit te voorkomen gelden er strenge maatregelen en richtlijnen die de explosieveiligheid moeten borgen. 

  • Is explosiegevaar binnen jouw bedrijf aan de orde?
    Dan vormt de Europese Richtlijn ATEX 153, waarvan de kaders zijn opgenomen in het Arbobesluit artikel 3.4 a t/m f, de basis voor een explosieveiligheidsdocument. Met een quickscan van bestaande gegevens beoordelen wij of en waar technische en organisatorische beheersmaatregelen nodig zijn. 
  • Is er sprake van veranderende wet- en regelgeving of wijzigingen in technische processen?
    Dan toetsen we alle veiligheidseisen en beoordelen de mate van compliance en adviseren wat te actualiseren in het explosieveiligheidsdocument. 

Een uitgebreide beoordeling maakt risico’s inzichtelijk

Van het opstellen tot het actualiseren van een explosieveiligheidsdocument (EVD). Beide leiden tot een update van de kennis over ATEX binnen jouw hele organisatie. Naast een handzame rapportage met tabel over de klasse(n) en omvang van risico’s, stellen wij ATEX-procedures op en geven wij advies voor het voorlichten, instrueren en het bewustmaken van jouw collega’s.

Neem contact op

Borg een veilige werkplek voor jouw collega’s

Ondersteuning nodig bij deze of andere Arbo-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op