Cases en projecten

Onderzoek PBM’s voor vermindering risico’s

“Bij het maken van een matrix is het mooi om te zien hoe intensief onderzoek en analyse snel tot resultaat leidt. Het is een uitdaging om vanuit een complexe tabel met zeer specifieke kenmerken de verschillende elementen te generaliseren. Een bedrijf is gebaat bij een heldere oplossing zonder in te leveren op de kwaliteit.”

Risico’s elimineren met de juiste PBM’s

Watson-Marlow is wereldwijd marktleider in slangenpompen en aanverwante technologie op gebied van vloeistoftransport. De Groep kent 10 gevestigde merken met elk een eigen expertisegebied. Watson-Marlow Bredel in Delden is één van de productiebedrijven binnen de Groep waar grote slangenpompen worden geproduceerd. Op de productieafdelingen bij Bredel worden risicovolle werkzaamheden uitgevoerd bij verschillende processen. Het beleid van Watson-Marlow is om de risico’s te elimineren en waar dat niet kan zoveel mogelijk te beperken tot een acceptabel niveau.

Inzicht in de juiste PBM’s

Veilig werken, met als onderdeel daarvan het gebruik van de juiste PBM’s, staat vanuit wettelijk oogpunt en vanuit het eigen veiligheidsbeleid bovenaan op de agenda. BMD Advies heeft in het kader hiervan een verdiepende risicobeoordeling uitgevoerd ter beoordeling van de risico’s op verwonding aan handen en de bescherming van handen door gebruik van handschoenen. De uitkomsten hiervan zijn in matrixvorm opgeleverd.

De matrix geeft inzicht in diverse werkzaamheden (taken) en de daarvoor gebruikte werkhandschoenen en dit is afgezet tegen de norm. Met observaties, interne gesprekken en werkplekonderzoek is de inventarisatie uitgevoerd. Voor 7 verschillende afdelingen zijn alle taken in kaart gebracht. Met de Fine & Kinney methode is een risicobeoordeling gemaakt. De kenmerken van een tiental aanwezige handschoenen zijn gecontroleerd en getoetst. De matrix geeft uiteindelijk aan welke bescherming een handschoen volgens de norm minimaal moet bieden voor een bepaalde taak. Daarbij is aan het licht gekomen dat niet in alle gevallen de handschoen werd gebruikt die de juiste bescherming biedt.

Goed inzicht waar wat gebruiken

Het verdiepende onderzoek geeft Watson-Marlow snel inzicht in het gebruik van de juiste werkhandschoenen op elke werkplek en het verminderen van risico’s. Om nu te voorkomen dat voor elke taak een andere handschoen gebruikt zou moeten worden kan, omwille van eenvoud en beheersbaarheid, gekozen worden voor één hooguit twee types handschoenen. Voor bepaalde taken wordt daarbij dan afgeweken van het advies. Dat is geen probleem zolang de gekozen handschoen minimaal de geadviseerde bescherming biedt, meer mag altijd. Voor Bredel betekent dit dat, op specifieke werkzaamheden na, in principe volstaan kan worden met één a twee types werkhandschoenen voor het hele bedrijf.

Lees verder

Ook interessant