Modellen

De Veiligheidscultuurladder

De 5 laddertreden van de Veiligheidscultuurladder

De Veiligheidscultuurladder (of Safety Culture Ladder ofwel SCL) bestaat uit 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. De treden geven de ontwikkelingsfase aan waarin de organisatie zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn. De Veiligheidscultuurladder is gebaseerd op de cultuurladder van Parker. Prorail heeft de Veiligheidscultuurladder ontwikkeld en sinds 2016 is het eigendom en beheer overgedragen aan NEN.

Vanaf 1 januari 2024 voer je audits uit volgens SCL 2.0 en het certificatieschema. Je hebt een jaar (2024) de tijd voor een (her)certificatie volgens de nieuwe versie 2.0 en de vorige SCL-editie. Het blijft mogelijk om vervolgaudits te doen met de vorige SCL-editie. Na 1 januari 2025 is (her)certificatie alleen nog mogelijk met SCL 2.0. Voer bij overstap naar SCL 2.0 (tijdens certificaatlooptijd) een initiële audit uit, zodat je uiterlijk vanaf 1 januari 2028 een geldig certificaat hebt op basis van SCL 2.0 of latere versies.

Trede 1: Pathologisch

Binnen de organisatie heerst de houding: ‘wat niet weet, wat niet deert.’ De organisatie investeert (bijna) niet in de verbetering van het veiligheidsgedrag.

Trede 2: Reactief

De organisatie heeft een gewoonte om te veranderen nadat er iets fout ging. Het verandergedrag is dan ook vaak ad hoc en van korte duur.

Trede 3: Berekenend

De organisatie heeft in kaart gebracht welke veiligheidsregels zij belangrijk vindt. De organisatie neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. De betrokkenheid en naleving van regels ligt voornamelijk bij het management.

Trede 4: Proactief

De veiligheid heeft een hoge prioriteit binnen de organisatie. De organisatie denkt vooruit, neemt initiatief en investeert continu in de verhoging van de veiligheid. Werknemers ervaren bewust veilig werken als een eigen verantwoordelijkheid.

Trede 5: Vooruitstrevend

De veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van de gehele organisatie. De veiligheid is een vast onderdeel bij de reflectie en evaluatie.

Voor wie is de ladder bedoeld?

De Veiligheidscultuurladder is ontwikkeld voor alle typen organisaties. Voor zowel grote, maar ook kleinere organisaties die behoren tot de profit en non-profit sectoren, dienstverlening of industrie. Alle ketenpartijen (opdrachtgever-opdrachtnemer-leverancier) moeten stappen maken om bewust veilig werken op een hoger niveau te krijgen.

Lees verder

Meer over arbo & veiligheid