Blogs

Gevaarlijke stoffen: verlaag de risico’s met informatiebladen

werken met gevaarlijke stoffen

Om aan alle voorschriften te voldoen voor het werken met gevaarlijke stoffen, heeft het EU-OSHA twee informatiebladen gepubliceerd die in verschillende talen beschikbaar zijn. Dit Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, informeert hiermee iedere werkgever en werknemer stapsgewijs over risicopreventie.

De risico’s

Gevaarlijke stoffen vormen nog altijd een belangrijk probleem voor de veiligheid en gezondheid op het werk. Er wordt ingegaan op de effecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen die variëren van tijdelijke en milde gezondheidsschade tot ernstige acute en chronische ziekten. Daarnaast zijn er nog gevaarlijke stoffen die bovendien ontvlambaar zijn of een explosiegevaar vormen, waardoor ze extra veiligheidsrisico’s opleveren en zelfs bij sommige gassen dodelijke effecten hebben.

Basisvereisten voor blootstelling

Risicobeoordeling speelt een centrale rol bij het beheren van de risico’s van gevaarlijke stoffen. Hiervoor is er uitgebreide EU-wetgeving om de risico’s voor veiligheid en gezondheid op het werk te beheren en te beperken. Gesproken wordt over de meest specifieke overkoepelende richtlijnen en over specifieke richtlijnen, waarin basisvereisten en regulering van blootstelling voor specifieke stoffen zijn bepaald. Zo zijn er ook richtlijnen die het doel hebben specifieke groepen tegen bepaalde stoffen te beschermen.

Veiligheidsinformatiebladen

Basisinformatie over werken met gevaarlijke stoffen en de voornaamste veiligheids- en gezondheidsvereisten met betrekking tot het gebruik van chemische stoffen moeten aan bedrijven worden gecommuniceerd via veiligheidsinformatiebladen. Die veiligheidsinformatiebladen behoren tot de belangrijkste informatiebronnen over stoffen en mengsels. Hiermee wordt die informatie verschaft die nodig is om risicobeoordelingen uit te voeren, werknemers te informeren en te instrueren, en passende maatregelen voor het beperken van risico’s te nemen.

Veiligheid

Veilig en gezond werken

Heb jij de gevaarlijke stoffen binnen je bedrijf al in kaart gebracht? Hou overzicht in welke stoffen je in huis hebt en registreer waarvoor deze worden gebruikt, in welke mate en hoeveelheid. Lees meer over het thema veilig en gezond werken.
Veilig en gezond werken
Lees verder

Ook interessant