Nieuws

Energiebesparingsplicht: 44% van bedrijven dient rapportage in

Energie, Transitie, Energietransitie, Energiebesparing, Energiebesparingsplicht

Zorgen over naleving energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht is een belangrijk onderwerp voor bedrijven in Nederland, maar de naleving ervan is vaak onvoldoende. Uit recente cijfers blijkt dat slechts 44% van de bedrijven die verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te rapporteren, dit daadwerkelijk heeft gedaan. Dat is minder dan de helft van de plichtige bedrijven, meldt Rob Jetten, (toenmalig demissionair) minister voor Klimaat en Energie. Dit baart zorgen bij de overheid en milieuorganisaties.

Dit artikel duikt dieper in de energiebesparingsplicht, de huidige stand van zaken en wat bedrijven kunnen doen om hieraan te voldoen. We bespreken ook de gevolgen van niet-naleving en geven praktische tips voor bedrijven en instanties die nog stappen moeten zetten.

Wat houdt de energiebesparingsplicht in?
De energiebesparingsplicht is een wettelijke verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen en hierover te rapporteren. Dit geldt vooral voor bedrijven met milieubelastende activiteiten.

Heeft jouw bedrijf milieubelastende activiteiten? En verbruikt jouw bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas? Dan geldt voor jouw bedrijf naast de energiebesparingsplicht, ook de informatieplicht.

Huidige stand van zaken

Tot halverwege mei dit jaar hebben 49.588 locaties een informatieplichtrapportage ingediend, meldt Jetten. Dit is slechts 44% van de doelgroep. Vanuit de rapportages van de desbetreffende locaties volgt dat er in totaal circa 1,5 miljoen maatregelen van toepassing zijn, waarvan:

  • 70% van de maatregelen volledig is uitgevoerd
  • 8% gedeeltelijk is uitgevoerd
  • 22% nog niet is uitgevoerd

Naleving per type maatregel: activiteiten vs. gebouwen

Sinds 1 januari is de Omgevingswet in werking getreden. De energiebesparingsplicht is hierdoor opgesplitst in maatregelen voor activiteiten en gebouwen. Het voldoen aan de energiebesparingsplicht wordt dus gemeten voor zowel activiteiten als gebouwen.

Van de locaties waarover gerapporteerd is, blijkt dat:

  • 36% van de locaties volledig voldoet aan de energiebesparingsplicht voor activiteiten;
  • 15% volledig voldoet aan de energiebesparingsplicht voor gebouwen

Het lijkt misschien alsof veel bedrijven niet voldoen aan de plicht, maar dit beeld is vertekend. ‘Wanneer een locatie één maatregel niet of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, voldoet de locatie al niet aan de plicht’, zegt Jetten. Daarom is het zinvoller om te kijken naar locaties die nog een kwart tot alle maatregelen moeten uitvoeren. Dit percentage ligt op circa 20% van de gerapporteerde locaties.

Omgevingsdiensten maken afspraken met bedrijven en instellingen die niet aan de energiebesparingsplicht voldoen. Ze stellen een redelijke termijn vast om de resterende verplichte maatregelen uit te voeren.

Actieplan voor verbetering: wat gaat er gebeuren?

Jetten maakt zich zorgen over het lage aantal ingeleverde rapportages. Energiebesparing is immers essentieel voor een betrouwbaar energiesysteem en het aanpakken van netcongestie. Om meer bedrijven aan te sporen, heeft hij de volgende acties gepland:

  • Intensivering van communicatie via de “Duurzaam. Energie. Besparen.” (DEB)-tool van MKB-Nederland richting de bedrijven.
  • Een enquête om te begrijpen waarom sommige bedrijven niet rapporteren en wat eventuele knelpunten zijn.
  • Actieve benadering van achterblijvende bedrijven door omgevingsdiensten
  • Indien nodig, volgt handhaving om naleving van de energiebesparingsplicht te verbeteren.

Het doel is om een gelijk speelveld te creëren en energiebesparing te stimuleren bij alle bedrijven die onder de plicht vallen.

Zet nu de stap naar energiebesparing in jouw bedrijf

De energiebesparingsplicht is meer dan een wettelijke verplichting; het is een kans om je bedrijf toekomstbestendig te maken. Door energiebesparende maatregelen te nemen, verlaag je niet alleen je kosten, maar versterk je ook je concurrentiepositie en draag je bij aan een beter milieu.

Energie & Transitie, Jaap van de Sande
Energie & Transitie

Valt jouw bedrijf onder de energiebesparingsplicht?

Heb je hulp nodig bij het in kaart brengen van je energieverbruik of het plannen van besparingsmaatregelen? Onze experts staan klaar om je te ondersteunen bij al jouw energie-uitdagingen.
Neem contact op