Melding activiteiten

Nieuwe bedrijfsactiviteiten of uitbreidingsplannen? Wij wijzen je de weg in het Omgevingsloket.

Een volledige melding in het (vernieuwde) Omgevingsloket gericht op de toekomst.

Let op: Vanwege de Omgevingswet, is het Activiteitenbesluit vervangen door het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Een melding milieubelastende activiteiten doe je voortaan in het Omgevingsloket (voorheen AIM).


Omgevingsloket in het nieuw

Melding milieubelastende activiteiten onder de Omgevingswet

Het Activiteitenbesluit speelde voorheen een centrale rol in het reguleren van (veel voorkomende) milieubelastende activiteiten (mba’s). Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is het Activiteitenbesluit vervallen en zijn de algemene regels voortaan opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De AIM tool met vragenboom is nu geïntegreerd in het nieuwe Omgevingsloket (onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)). Het begrip ‘inrichting’ is uit de Wet milieubeheer losgelaten en in plaats van een algemene melding per bedrijf, is het nu noodzakelijk om per activiteit melding te doen. Ook komen leges terug voor het aanvragen van milieuactiviteiten.

Aanpassingen in de regelgeving voor mba’s – Om het milieu en de leefomgeving te beschermen, is het van cruciaal belang om zicht te hebben op je milieubelastende activiteiten (mba’s). Binnen het stelsel van de Omgevingswet is een activiteit-gerichte benadering doorgevoerd. In het Bal staan algemene regels voor mba’s en wordt tevens aangegeven wanneer je als bedrijf voor bepaalde activiteiten vergunningplichtig bent. Aanvullend stellen de gemeente en het waterschap vanuit lokale beleidsvrijheid decentrale regels via het gemeentelijk Omgevingsplan of de waterschap verordening.

Hou daarom rekening met:

  • algemene regels vanuit de relevante mba’s,
  • eventueel aangevuld met voorschriften uit de vergunning m.b.t. vergunningplichtige mba’s,
  • plus relevante bepalingen uit het Omgevingsplan of de waterschapsverordening.

Kortom: de uitkomst is altijd maatwerk en lokale verschillen tussen gemeentes kunnen ontstaan.

Bepaal je mba’s

Elk bedrijf heeft in meer of mindere mate te maken gehad met het Activiteitenbesluit. Waar je voorheen je bedrijf als geheel meldde, richt de nieuwe wetgeving zich nu op de beoordeling van specifieke activiteiten die je uitvoert. Het correct bepalen van je milieubelastende activiteiten is essentieel voor het naleven van de wetgeving en het beschermen van het milieu. Onder de Omgevingswet is het begrip ‘inrichting’ verdwenen en spreken we over milieubelastende activiteiten op specifieke locaties (je spreekt niet meer van een type A-, B- of C-inrichting). Zie hier een handige afbeelding met uitleg.

Wil je weten welke actuele milieuregels en –voorschriften voor jouw activiteiten gelden? Of zijn er nieuwe bedrijfsactiviteiten of heb je uitbreidingsplannen? Onze adviseurs staan klaar om al je vragen te beantwoorden en ondersteunen je bij het identificeren van activiteiten die mogelijk milieubelastend zijn onder de geldende, nieuwe milieuregels. Activiteiten meldt je voortaan niet meer in het AIM maar los of gebundeld in één keer in het nieuwe Omgevingsloket. Wanneer nodig, verzorgen wij ook de melding of zelfs een vergunningaanvraag.

Adviseur als verlengstuk van je bedrijf

De hoeveelheid milieuregels is groot en het beantwoorden van de vragen in het Omgevingsloket vereist de nodige vakkennis. Er zijn nu diverse situaties en van activiteiten mogelijk. Bijvoorbeeld dat jouw oude ‘inrichting’ sinds 1 januari onder de Omgevingswet bestaat uit: deels vergunningplichtige mba, diverse niet-vergunningplichtige mba en eventueel activiteiten zonder mba. De verantwoording van het volledig en correct invullen en het daarmee genereren van het juiste pakket voorschriften is de verantwoordelijkheid (en dus risico) voor het bedrijf zelf. Het correct melden van milieubelastende activiteiten is voor jou niet alleen een wettelijke verplichting, maar draagt ook bij aan een duurzame toekomst voor je bedrijf.

Door bewust om te gaan met de impact van je activiteiten en milieubelasting te minimaliseren, help je mee aan het behoud van een gezonde leefomgeving. Het is daarbij van belang om bij het melden en aanvragen niet alleen naar het verleden en heden te kijken, maar ook vooral naar toekomstige ontwikkelingen. Onze adviseur kan de melding voor je verzorgen of je daarbij de weg wijzen.

 

Neem contact op

Ondersteuning nodig met de omgevingswet?

Onze adviseurs staan voor je klaar. Met hun diepgaande kennis en ervaring zorgen ze ervoor dat je bedrijf voldoet aan alle wettelijke eisen.

Neem contact op