Activiteitenbesluit

Nieuwe bedrijfsactiviteiten of uitbreidingsplannen? wijzen je de weg in het AIM.

Een volledige melding gericht op de toekomst.


Activiteitenbesluit

Melding Activiteitenbesluit (AIM) succesvol doorlopen met oog voor de toekomst

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een tool om te toetsen of jouw bedrijf een vergunning of melding nodig heeft. Daarnaast is het een hulpmiddel om te checken welke algemene milieuregels op je bedrijf van toepassing zijn. Het AIM wordt regelmatig geactualiseerd en gaat medio 2021 op in de nieuwe Omgevingswet.

Activiteitenbesluit straks onderdeel van de omgevingswet. Met de komst van de Omgevingswet vervalt o.a. het Activiteitenbesluit. De algemene regels staan dan in het Besluit activiteiten leefomgeving. Het AIM zelf gaat op in het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De algemene voorschriften of de vergunningplicht zijn straks bepaald per zogenaamde milieubelastende activiteit. Gemeenten krijgen met het omgevingsplan de mogelijkheid om zelf lokale milieuregels te bepalen, met allerhande verschillen tussen gemeentes en risico’s voor bedrijven als gevolg. De term inrichting verdwijnt en milieuleges komen weer terug.

AIM melding

Ieder bedrijf heeft in meer of mindere mate te maken met het Activiteitenbesluit. Dit besluit bevat de milieuregels die gelden voor veelkomende (standaard)activiteiten. Wil je weten welke actuele milieuregels en –voorschriften voor jouw bedrijfactiviteiten gelden? Moet je een melding doen omdat activiteiten gaan wijzigen? Onze adviseurs beantwoorden alle vragen en ondersteunen je bij het doorlopen en invullen van het AIM. Indien een melding nodig is, verzorgen wij deze ook.

Adviseur als verlengstuk

Het aantal standaardmilieuregels is groot en de beantwoording van de vragenboom vraagt in de praktijk de nodige vakkennis. De verantwoording van het correct invullen en het daarmee genereren van het juiste pakket voorschriften is de verantwoordelijkheid (en dus risico) voor het bedrijf zelf.

Omdat de kans bestaat inhoudelijke vragen uit het AIM verkeerd te interpreteren is een foutje snel gemaakt. Daarbij is het van belang om bij het invullen niet alleen naar het heden te kijken, maar ook naar de toekomstige ontwikkelingen. Onze adviseur kan de melding voor je verzorgen of je daarbij de weg wijzen.

Algemene milieuregels Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit kent drie typen bedrijven: de A-, B- of C-inrichting.

  • Type A: Bedrijven met weinig negatieve invloed op het milieu. Deze vallen onder een licht regime en hoeven bij oprichting of wijziging geen melding te doen aan het bevoegd gezag. Bijvoorbeeld kantoorgebouwen, scholen.
  • Type B: Dit is de grootste categorie bedrijven. Zij moeten bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf een melding doen van de activiteiten en hoeven geen vergunning te hebben. Bijvoorbeeld kunststof- en metaalbedrijven.
  • Type C: Voor deze bedrijven geldt de vergunningplicht voor installaties en activiteiten waarvoor in het Activiteitenbesluit geen standaardvoorschriften worden gesteld. Bijvoorbeeld chemische industrie.
Neem contact op

Plannen voor de toekomst?

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere milieu-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op