Cases en projecten

Een toekomstgerichte omgevingsvergunning voor Damen Dredging

Damen Dredging is een onderdeel van Damen Groep en ontwikkelt, produceert, assembleert, beproeft en test baggeronderdelen en –werktuigen.

Vergunningsuitdaging

De bedrijfsvoering van Damen Dredging groeit. Het bedrijf produceert meer en langer dan de vergunning toestaat. Om die reden moet een veranderingsvergunning worden aangevraagd. In de loop van de tijd zijn bovendien de wetgeving en toetsingskaders veranderd, waardoor er een nieuw akoestisch onderzoek en een stikstofdepositieonderzoek noodzakelijk is.

Begeleiding en aanvullend onderzoek

BMD Advies stelt de omgevingsvergunningaanvraag op met zicht op vandaag en de toekomst. Daarnaast begeleiden we de aanvullende onderzoeken. Gedurende het project, en met name na het publiceren van de ontwerp-beschikking, voeren we namens Damen het overleg met het bevoegd gezag.

Toekomsbestendig

BMD Advies realiseert voor Damen Dredging een nieuwe omgevingsvergunning waarmee ze de komende jaren vooruit kunnen.

Lees verder

Meer cases en projecten