PBM onderzoeken

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Risico’s elimineren van de bron tot aan PBM’s zonder in te leveren op kwaliteit.


PBM's

Maatwerk bescherming

Er zijn nog veel branches waar medewerkers dagelijks blootgesteld worden aan scherpe delen, warme of koude onderdelen, veel lawaai en/of gevaarlijke stoffen. Het is belangrijk om deze risico’s in kaart te brengen en vervolgens te verminderen. Of, als dat niet mogelijk is, te beperken tot een acceptabel niveau. Als eerste dien je aan bronaanpak te doen, dus het risico of gevaar te elimineren. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) helpen je hierbij als laatste stap in de arbeidshygiënische strategie.

Inventariseer

Als er na de aanpak bij de bron (arbeidshygiënische strategie) risico’s overblijven, dan zijn deze uiteindelijk te minimaliseren met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Onze experts helpen je bij het vinden van de juiste PBM’s, zowel vanuit wettelijk oogpunt als vanuit je eigen veiligheidsbeleid. Er wordt dan meestal een verdiepende RI&E ‘gebruik van PBM’s’ uitgevoerd. Deze is geïnitieerd vanuit de (basis)RI&E. Hierdoor krijg je inzicht in de aanwezige risico’s en de daarvoor geschikte beschermingsmiddelen, wat uiteindelijk leidt tot het kiezen van de juiste PBM’s.

PBM’s bieden bescherming van cruciale delen van je lichaam, zoals hoofd, ogen, oren, handen en voeten. Het niet of onjuist dragen van persoonlijke bescherming kan op korte of lange termijn tot gezondheidsschade leiden. Wees je daar bewust van!

PBM’s bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Zelfs stoffen die niet zichtbaar of te ruiken zijn, kunnen schadelijk zijn. Als er bij het uitvoeren van de werkzaamheden gezondheidsklachten ontstaan, wordt er op basis van de RI&E een advies voor verder onderzoek gegeven. Hierin wordt vastgelegd welke risico’s er te verwachten zijn en hoe deze risico’s te verminderen door passende maatregelen te nemen. De eerste stap is altijd het zoeken naar minder gevaarlijke stoffen om mee te werken. Lukt dat nog niet, dan wordt er naar collectieve maatregelen gekeken, zoals het gebruik van afzuiging. Is dat ook niet afdoende, dan zet je pas PBM’s in, bijvoorbeeld specifieke adembescherming.

Pratische keuze maken

Het is belangrijk om de juiste categorie te kiezen, afhankelijk van het type werk en het risico. We controleren niet alleen of de PBM’s voldoende bescherming bieden, maar ook of ze aan de wettelijke eisen voldoen en wat de levensduur van het product is. Ook het comfort van het gekozen PBM is van belang. Wanneer het niet lekker zit, wordt het vaak niet gedragen. Daarom geven wij ook adviezen met betrekking tot de beste wijze van gebruik tijdens het werk.

Categorieën PBM’s

Bij het kiezen van beschermingsmiddelen voor je werk, is het belangrijk om te weten dat deze vanuit vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit aan bepaalde wetgeving en normen moeten voldoen. PBM’s zijn ingedeeld in drie risicocategorieën, gebaseerd op het niveau van risico dat ze beschermen.

Categorie 1: PBM’s tegen lage risico’s

Deze beschermingsmiddelen bieden bescherming zonder dat er specifieke kennis voor nodig is. Bij het niet juist functioneren van de betreffende PBM is het risico op letsel minimaal. Denk aan een zonnebril, regenkleding of wegwerphandschoenen.

Categorie 2: PBM’s tegen middelhoge risico’s

Onder deze categorie 2 vallen beschermingsmiddelen waarbij de fabrikant zorgt dat deze voldoen aan de bepalingen die vastgelegd zijn in de EG-richtlijn 89/686/EEG. Doorgaans vallen de meeste PBM’s onder deze categorie. Voorbeelden zijn snijbestendige veiligheidshandschoenen, een veiligheidsbril en een helm.

 Categorie 3: PBM’s tegen hoge risico’s

Aan deze beschermingsmiddelen worden extra eisen gesteld. Naast de eisen die in categorie 2 beschermen deze PBM’s tegen gevaren die de gezondheid ernstige en onherstelbare schade toe brengen of dodelijk kunnen zijn. Denk hierbij aan ademhalingsapparatuur, beschermingsmiddelen tegen straling en chemicaliën. Maar ook beschermingsmiddelen tegen kou of hitte, valbescherming of beschermingsmiddelen tegen gevaarlijke spanning.

Contact

De beste oplossing voor persoonlijke bescherming

Onze specialisten helpen je graag verder. Neem contact op over de mogelijkheden.

Neem contact op