veiligheid in de organisatie
Veiligheid en organisatie

Werk samen aan veiligheid binnen jouw organisatie

Stimuleer een gedragsverandering binnen jouw organisatie.


Veiligheid en organisatie

Meer veiligheid en minder ongevallen op het werk

“Ze doen de dingen niet zoals ze deze (veilig) moeten doen!”. Herken je dat? Dan kan er binnen jouw organisatie een cultuurprobleem zijn en is het eigenaarschap van jouw collega’s vaak laag. Maar naast cultuur bepalen ook technologie en organisatie voor een belangrijk deel het niveau van veiligheid.

Collega’s die eigenaarschap vertonen

Veiligheid gaat verder dan regels en wetten, het zit in de mate van eigenaarschap en integere collega’s. Het draait om mensen en gedrag. Heb je een actueel RI&E, veiligheidsmaatregelen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen? Op papier werkt je veilig, maar in de praktijk werken collega’s onbewust onveilig. Misschien omdat onveilig werken sneller is of een oude gewoonte. In deze situatie staat veiligheid niet vast in jouw organisatiecultuur. “Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden.”

Het ideale team

Wil jij veiliger werken en het aantal ongevallen verminderen? Dan moet de cultuur van jouw organisatie veranderen. Dit klinkt allemaal makkelijk, maar veranderen is lastiger dan je denkt. Een verandering vindt niet zomaar plaats en vergt veel energie en toewijding. Van directie tot aan de werkvloer, die ook achter de verandering moet staan anders heeft het geen kans van slagen. Naast het management is ook het middenkader belangrijk bij veranderingen. Voor het middenkader bieden wij je verschillende programma’s om cultuur verandering te helpen realiseren. Onze adviseur werkt samen met jou aan het opstellen van een plan van aanpak. Hierin staat een duidelijke visie, strategie, (afdelings)doelen, leiderschap, eigenaarschap (risicoperceptie) en betrokkenheid.

In 4 stappen naar verandering

Om het veiligheidsgedrag en -cultuur te veranderen betrekken we samen de hele organisatie met 4 basis stappen:

  1. Onderzoek: We onderzoeken wat de weg van het huidige cultuur (IST) naar de gewenste cultuur (SOLL) is.
  2. Ken je collega’s: Door middel van (leiderschaps)vaardigheden krijg je inzicht in jouw collega’s. Je leert elkaars vaardigheden kennen en leert samen te werken naar een hoger veiligheidsniveau (methode Lumina Spark).
  3. Verbinding met elkaar: In onze aanpak zorgen wij voor een verbinding tussen directie, middenkader en de werkvloer (met actieve workshops).
  4. Praktische handvaten: Door de praktische oplossingen van onze adviseurs werk je samen naar een van tevoren afgesproken veiligheidsniveau (bijvoorbeeld met de veiligheidsladder). 
Neem contact op

Aan de slag met de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere Arbo-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op