Pieter Diehl

Senior adviseur

“Sinds november 2015 werk ik vol enthousiasme bij BMD Advies. Arbo- en veiligheidsbeleid is gestoeld op het bevorderen van een veilige en duurzame werkomgeving én de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Als hogere veiligheidskundige en organisatie adviseur lever ik een bijdrage aan het realiseren van de strategische doelen van een organisatie. Hoewel veiligheid voor een groot deel om techniek gaat, zijn het uiteindelijk de mensen die het verschil maken.”

Wat doe je tijdens je werkdag?

“Ik combineer voortdurend de twee werelden Arbo/veiligheid en leiderschap. Ik heb er plezier in om organisaties bij te staan in het veranderproces, waarin medewerkers zich verantwoordelijk gaan voelen voor hun taak, het eigenaarschap oppakken en het voortouw durven nemen. Alleen op die manier kan een organisatie haar doelen verwezenlijken. Dr. Stephen Covey, auteur van ‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’, is voor mij een enorme inspiratiebron. Ik ben gecertificeerd Coveytrainer en gecertificeerde Lumina Spark Learning Practitioner. Met deze methodieken werk ik vanuit verbinding en inspiratie aan ontwikkeling. Hiermee ondersteun ik het proces om de gestelde persoonlijke- en organisatiedoelen te realiseren.”

Buiten mijn werkdag

“Ook buiten mijn werk ben ik actief binnen het vakgebied. Ik heb veel boeken geschreven over onderwerpen als veiligheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid en leiderschap. Daarnaast fungeer ik regelmatig als spreker en inspirator bij congressen, ben ik voorzitter van de beroepsvereniging voor preventiemedewerkers (BVAA) en examinator bij de HVK-opleiding.”