Roland Somers

Senior adviseur en partner

“De afgelopen 30 jaar heb ik als bedrijfsadviseur milieu en projectmanager van grootschalige bodemsaneringen vooral de “troep” opgeruimd. Vanaf 2015 richt ik me vooral op duurzaamheid en over hoe we de balans moeten terugbrengen van (bedrijfs)economische activiteiten in onze leef- en werkomgeving.  Hoe we met de collega’s van BMD Advies zorgdragen voor de kwaliteit van onze leefomgeving: ons Natuurlijk Kapitaal. Met name daar waar de leefomgeving onder druk staat, wil ik de verbinding leggen tussen overheid en bedrijfsleven. Bedrijven worden zich meer bewust van hun positie en rol in de eigen omgeving, winst mag daarbij socialer en groener worden. Samen zoeken naar die nieuwe balans tussen onderneming en omgeving.”

Wat doe je tijdens je werkdag

“Om te beginnen sta ik altijd paraat als er, als gevolg van een calamiteit of juist door verkeerd gebruik in het verleden, een probleem opgeruimd moet worden. Complexe projecten waarvoor een lange adem nodig is, komen regelmatig op mijn pad. Hierbij heb ik al snel het gewenste eindresultaat voor ogen. Ik behaal dat resultaat door, veelal samen, slimme oplossingen te bedenken en deze stap voor stap op een goede en praktische manier uit te voeren. Daarbij inspireer ik de mensen om mij heen, zodat ze meer uit zichzelf halen. De combinatie van resultaat gericht werken, teamwerk en op spanning werken met stakeholders is mijn inzet of “waterstof” om iedere dag aan de slag te zijn. Dat doe ik in de rol van kwartiermaker of gebiedsregisseur bij grote milieuproblemen, als strategisch adviseur bij bedrijven om het punt op de horizon samen te bepalen en/of in het klein bij een DGA die zijn problemen uit het verleden (bodemverontreiniging) hanteerbaar wil maken.”

Buiten je werkdag

“Dagelijks richt ik me op mijn gezin, hond, huis en vrienden en waarbij ik het liefst in de vorm van activiteiten samen bezig ben. Mijn fysieke leefomgeving in ons dorp gaat mij aan het hart. Ik onderhoud bijv. in en met de buurt een grote openbare Kloostertuin. Voor rust, ruimte en pas op de plaats stap ik op de zeilboot voor ook een goed gesprek met de bemanning van die dag. Gezond en fit blijft ik met survival run en mountainbike en flinke wandelingen met mijn vrouw, samen met onze Friese Stabij Mo genaamd.”