Blootstellingsonderzoek

Weet waar je mee werkt

Bij gevaarlijke stoffen wordt snel gedacht aan brand- of explosiegevaar. Maar de effecten van langdurige blootstelling kunnen minstens even ernstige gevolgen hebben.


Blootstellingsonderzoek

Beginnen met inzicht

Als er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, is de ondernemer verplicht risico’s zo veel mogelijk te beperken. Soms is inzicht nodig om te weten welke maatregelen zijn te nemen. Je wilt uiteraard je collega’s beschermen en wil dit aantoonbaar maken. Het vierstappenmodel van de NLA (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA) geeft aan hoe blootstelling van gevaarlijke stoffen wordt afgebouwd; van bronaanpak naar PBM’s. 

Blootstelling

Hoe toon je aan dat de belastende invloeden waaraan jouw collega’s blootstaan voldoende zijn beheerst? Om het werken met gevaarlijke stoffen verantwoord te houden, is het doen van (periodieke) blootstellingsbeoordelingen en/of -metingen een must. Blootstellingsonderzoeken voeren wij uit volgens de arbeidshygiënische strategie in drie typen: inventariseren & registreren, beoordelen of modelleren en meten. Alvorens metingen uit te voeren maken we een afweging van je bedrijfssituatie. Wij bepalen altijd eerst de meetstrategie en we stellen voordat specifieke metingen van start in overleg met onze eigen gecertificeerde Arbeidshygiënist de strategie voor jouw situatie vast.

Inventariseren en register

Een actueel register gevaarlijke stoffen en een periodieke beoordeling blootstelling zijn wettelijk vereist. Je registreert zowel producten als componenten, brengt risico’s in kaart en bepaalt het effect op de gezondheid om tot slot doeltreffende maatregelen te nemen. Heb je te maken met grenswaarden voor gevaarlijke (CRM) stoffen, dan is ook het beoordelen of modelleren van de werkelijke blootstelling verplicht.

De STOP-methode is een leidraad om een verbetertraject in te gaan bij werken met kankerverwekkende stoffen. Je doorloopt verschillende stappen voor het vinden van een oplossing om van deze kankerverwekkende stoffen af te komen in jouw bedrijf.

Beoordelen of modelleren

Bij het beoordelen van de blootstelling gebruiken we rekenmodellen. Afhankelijk van de resultaten na het beoordelen of modelleren krijgt je te maken met vervolgstappen; namelijk specifieke metingen op de werkvloer. Onder het motto ‘meten is weten’ is dan de mate van blootstelling te bepalen. Komt deze boven de toegestane grenswaarde uit dan is het meten op locatie noodzakelijk.

Meten is weten

Wij adviseren je dan met twee soorten metingen. Met een indicatieve meting heb je direct resultaat. Deze is inzetbaar om te bepalen wat er in de lucht zit en waar de stof het meeste vrijkomt. Maar een normatieve meeting is veel nauwkeuriger. Deze meting is ideaal om de blootstelling over een specifieke dag te meten of om de exacte waarde op een locatie te bepalen. We toetsen daarna de resultaten aan grenswaarden en stellen verbetermaatregelen op. 

 

Contact

Borg de veiligheid van werknemers met inzicht

Onze specialisten helpen je graag verder. Neem contact op over de mogelijkheden.

Neem contact op