BRZO gevaar
Seveso

Voorkom en beheers bedrijfsrisico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Aandacht voor alle gestelde Seveso-eisen (voorheen BRZO-eisen) is soms lastig en tijdrovend. Je bent gebaat bij een goed functionerend veiligheidsbeleid. Want veiligheid op de werkvloer is essentieel, vooral als je werkt met gevaarlijke stoffen. 


Seveso

Wat is Seveso-beleid en waarom is het belangrijk?

Een bedrijven die werkt met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen heeft een Seveso-inrichting. Deze categorie bedrijven moet voldoen aan strenge veiligheidseisen om zware ongevallen te voorkomen en te beheersen. Valt jouw bedrijf onder deze categorie? Dan is het cruciaal om je veiligheidsrisico’s te kennen en te beheren. Of dit nu vormgegeven wordt door het opstellen en implementeren van een systeem of alleen gericht is op het actualiseren van een jaarlijks veiligheidsrapport. Wij ondersteunen je met een Seveso-veiligheidsbeleid binnen je organisatie. Of met een preventiebeleid voor zware ongevallen (PBZO), een basis van waaruit je risico’s beheerst.

Met het ingaan van de Omgevingswet per 1-1-2024 is het Besluit risico’s zware ongevallen vervallen en opgenomen als Seveso-inrichting in de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarom spreken we nu over Seveso i.p.v. BRZO.

Aanpak Seveso-beleid voor een Seveso-inrichting

Onze specialisten werken nauw met jou samen om te bepalen of jouw bedrijf een Seveso inrichting is en zo ja, wat de beste strategie is voor het opzetten en implementeren van jouw preventiebeleid en veiligheidssysteem.

Wij ondersteunen jou door ons te richten op:

  • Het benoemen van specifieke Seveso-onderdelen en het uitvoeren van veiligheidsstudies, zoals een veiligheidsbeheersysteem (VBS), veiligheidsrapport (VR), Quantitative risk assessment (QRA) en Milieurisicoanalyse (MRA), etc.
  • Interne audits
  • Het versterken van je beleid door het informeren van je omgeving en het opstellen van periodieke evaluaties

Dit alles met maar één doel: het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Seveso richtlijn

De uit Europa vertaalde richtlijn Seveso III is in Nederland geïmplementeerd in het Besluit activiteiten leefomgeving (voorheen BRZO 2015). Een Seveso richtlijn is van toepassing op bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, met als doel het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Of je als bedrijf een Seveso-inrichting bent, hangt af van de aard en hoeveelheden van de gevaarlijke stoffen. Begrippen zijn een lage of hoge drempel of nieuwe/andere inrichting.

Op 1 januari 2023 is de herziene ARIE-regeling (Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie & -evaluatie) in werking getreden. Een ARIE is verplicht voor bedrijven die onder de ARIE-regeling vallen, zowel vanuit milieuwet- en regelgeving als vanuit de Arbeidsomstandighedenwet en is opgenomen in het Arbobesluit. Leestip: Wat betekent de nieuwe ARIE-regeling voor bedrijven?

Neem contact op

Aan de slag met Seveso-veiligheidsbeleid

Ondersteuning nodig bij deze of andere Arbo-uitdagingen? Met onze expertise helpen we je graag om jouw veiligheidsbeleid naar een hoger niveau te tillen. Neem contact op.

Neem contact op