de weg omhoog
Veiligheidscultuur en -bewustzijn

Veiligheid borgen in een cultuur doe je met veiligheidsbewustzijn

Doe je de dingen zoals je ze moet doen? Verhoog veiligheid binnen je organisatie.


Veiligheidscultuur en -bewustzijn

Werkomgeving veiliger maken en bedrijfsongevallen voorkomen

Wil jij het veiligheidsbewustzijn en het veilig handelen binnen je organisatie structureel verbeteren? Dan werken maatregelen doorgaans goed, maar met een hoger veiligheidsgedrag (cultuur) vergroot je de impact van veiligheid.

Veiligheid verhogen in de gehele organisatieketen

Gedrag van medewerkers bepaalt de veiligheidscultuur binnen je organisatie. Alhoewel gedrag en cultuur ‘zachte’ begrippen zijn, hebben ze soms ‘harde’ impact op de algehele veiligheid binnen je bedrijf. Wil je veiligheid continu onder de aandacht houden binnen alle lagen van jouw organisatie? Dan valt en staat dit met een bijdrage van iedereen, zonder onderscheid tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Veiligheid doe je samen, in de hele keten. Wij helpen je bij het definiëren van de veiligheidscultuur, waarin ongeschreven en geschreven regels elkaar versterken. Het creëren van een cultuur stimuleert vervolgens het ‘bewustzijn’. Je houdt veiligheid niet alleen onder de aandacht maar ook levendig onder je collega’s.

Het veiligheidsbewustzijn vergroten bij jouw organisatie?

Onze experts staan voor je klaar! Iedere organisatie is anders, dus het verhogen van het veiligheidsbewustzijn is maatwerk. Wat kan je verwachten:

  • Energieke, actiegerichte en spiegelende interventies passend bij je organisatie
  • Werken vanuit eenduidige heldere bedrijfs- en individuele doelen
  • Verbinding tussen management en werkvloer
  • ‘On-the-job’ oefeningen: inzicht in ieders handelingen
  • Verantwoordelijkheid voor melden van onveilige situaties en (on)veilig gedrag
  • Betere communicatie en het verhogen van de aanspreekcultuur
  • Meer teamwerking
  • Ondersteuning van ervaren adviseurs: oefenen, terugblikken en bijsturen

Veiligheidsbewust werken: hoe doe je dat?
De veiligheidscultuur is één van de factoren die de veiligheid bepaalt. De veiligheidscultuur uit zich in activiteiten, beleid en procedures die relevant zijn voor de veiligheid, leiderschapsstijl en vooral in het gedrag van alle betrokkenen. Veiligheid gaat verder dan verantwoordelijkheid. De organisatiecultuur heeft invloed op het veiligheidsbewustzijn. Het ‘eigenaarschap’ van je collega’s vergroten dat bewustzijn. Wanneer je veiligheidsbewust te werk gaat ben je bewust van de aanvaardbare risico’s. En zet je deze signalen doeltreffend om in een bewuste en veilige reactie. Dit gedrag komt van binnenuit. 

Veiligheidscultuurladder helpt je naar een hoger veiligheidsniveau

Wil jij de veiligheidscultuur bij jouw organisatie professionaliseren? En wil je veiligheidsbewustzijn stimuleren? Dan hebben we hiervoor verschillende programma’s. Een van de programma’s is het gebruik van de veiligheidscultuurladder. De ladder bestaat uit 5 treden. De treden geven de ontwikkelingsfase aan waarin de organisatie zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn. Met een gedegen nulmeting kijken we samen met jou naar de structuren, procedures, werkwijzen en het zichtbare gedrag op de werkvloer.

Maar hier stopt het niet, de veiligheidscultuurladder gaat namelijk verder dan systemen zoals VCA en ISO 45001. Er zit een duidelijk groeimodel achter waarin je meer aandacht besteed aan de veiligheidscultuur in de organisatie. De veiligheidscultuur wordt gemeten aan de hand van cultuurdimensies. Hierbij staat het gedrag van de medewerker voorop. Minder aandacht voor papier, meer aandacht voor houding in de praktijk. Gezamenlijk bepalen we met het management en jouw collega’s op welk trede je over twee jaar wil zijn en hoe je  daar komt.