binnenhof vijver
Bezwaar- en beroepsprocedures

Bezwaar- en beroepsprocedures vakkundig aangepakt

Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen.


Bezwaar- en beroepsprocedures

Maak vooraf een goede inschatting van jouw slagingskans

Zijn er wijzigingen van het bestemmingsplan, verplichtingen bij een (nieuwe) omgevingsvergunning, bestuursdwang bij handhaving of andere factoren in de omgeving van je bedrijf? Dan wil je niet dat daardoor de ontwikkelmogelijkheden van je bedrijf beperkt worden.

Bezwaar en beroep bij nieuwe Omgevingswet. Regelgeving is in beweging. Met de komst van de Omgevingswet, de bijbehorende besluiten en toenemende procedures gaat er het een en ander veranderen. Onze specialisten zijn op die veranderingen voorbereid, ook bij bezwaar en beroep. Het uitgangspunt is dat het nieuwe stelsel van de Omgevingswet zo veel mogelijk aansluit bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Er zijn gevallen waarin niet alle rechtsmiddelen openstaan. Maar de meest voorkomende zijn zienswijzen, bezwaar en beroep.

Je bent het niet eens

Ben je het niet eens met een besluit bij een vergunningverlening, handhaving of vaststelling bestemmingsplan? Dan is een bezwaar- en beroepsprocedure een eerste stap. Je hebt in elk geval een mogelijkheid om bezwaar te maken. Samen met jou kijken we welke strategie leidt tot het afwenden van bijvoorbeeld een boete of drastische maatregel. Onze specialisten staan je bij om je standpunten te motiveren vanuit hun expertise, met ervaringen en praktijkvoorbeelden.

We zijn op de hoogte van de jurisprudentie. In onze begeleiding bij procedures hanteren we het ‘gelijkwaardigheidsbeginsel’. We merken in de praktijk dat de keus om een juridische procedure te starten niet altijd eenvoudig is. We denken met je mee. Of het de tijd en kosten waard is om je gelijk te krijgen. Of we stellen vast welke aanpassing in de uitgangspunten van een bouwproject leidt tot het gewenste resultaat.

Onze dienstverlening

We bieden maatwerk met of zonder juridische ondersteuning in de breedste zin van het woord in onder andere de volgende gevallen:

 • het indienen van zienswijzen of beroep bij:
  • een besluit op uw vergunningaanvraag
  • een besluit op een verleende vergunning in de omgeving
  • een bestemmingsplanwijziging
  • het handhavend optreden door de Regionale Uitvoeringsdienst
 • een zitting van een commissie bezwaar en beroep
 • het voorbereiden en het verdedigen van het beroep van een zitting bij de Raad van State
 • het bemiddelen bij meningsverschillen tussen uw bedrijf en de gemeente of provincie
 • het uitvoeren van een ‘due diligence’ onderzoek bij een bedrijfsovername of het beëindigen van activiteiten
 • beoordelen milieukundige clausules bij koop- en huurovereenkomst;
 • het opstellen en begeleiden van de ruimtelijke onderbouwing bij bestemmingsplanwijzigingen
 • het schrijven van een bezwaarschrift naar aanleiding van een boeterapport van de NLA ((Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA).
Neem contact op

Hulp nodig bij bezwaar- of beroepsprocedures?

Behoefte aan ondersteuning bij deze of andere milieu-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op