Cases en projecten

Groeien door jaarlijkse controle ADR-verslag

Al sinds jaar en dag laat Smurfit Kappa Parenco  jaarlijks een ADR-verslag opstellen en neemt (onder andere) hiermee haar verantwoordelijkheid voor veiligheid. Onze adviseur Jaike Janssen-Bosman vertelt hoe zij ieder eerste kwartaal het ADR-jaarverslag opstelt bij twee papier- en karton bedrijven en daarmee het vervoer van diverse gevaarlijke stoffen controleert.

ADR-onderhoud

Er worden van en naar het Parencoterrein veel gevaarlijke stoffen vervoerd die moeten voldoen aan strenge internationale veiligheidseisen. Met het resultaat uit het ADR-verslag bereidt Parenco zich voor op het veilig aan- en afvoeren van de gevaarlijke stoffen bij twee van haar moderne papierproductielijnen. “Het is echt leuk om elke keer weer de puntjes op de i te zetten. Of het nu ADR is, of iets anders, telkens ontwikkelt een bedrijf zich verder door het aanscherpen van haar beleid. Ook bij Parenco zie ik een groeicurve, dat juist door continue aandacht voor veiligheid het productieproces floreert”, geeft Jaike aan.

Rondgang en terugblik

Met een rondgang langs de activiteiten wordt teruggeblikt op gemaakte afspraken tussen Parenco en haar vervoersbedrijven. Bij gewijzigde (Europese) ADR-regelgeving, filtert BMD Advies de van toepassing zijnde wetgeving en stelt hiervoor het ADR-verslag bij. Een ADR-jaarverslag borgt  het voldoen aan actuele en gestelde eisen. Parenco maakt vervolgens gedurende het hele jaar gebruik van door BMD Advies opgestelde checklists. “Handig en de tijd die elk jaar nodig is voor een dergelijke controle levert vervolgens grote zekerheid op het gebied van veiligheid. Ook al lijken de verslagen jaarlijks enigszins op elkaar, toch hebben we hiermee een cruciale tool in handen voor inspecties en het bewaken van de continuïteit van ons bedrijf”, aldus Parenco.

Parenco, sinds 100 jaar de grootste papiermakers in zijn soort aan de Rijn, levert jaarlijks vanuit 100% oud papier wel meer dan 500.000 ton nieuw papier voor de grafische- en kartonindustrie.

Tekst gaat verder na foto

Een ander bedrijf dat ook hoge eisen stelt aan goed opgeleide medewerkers is Neenah Coldenhove in Eerbeek. Daar actualiseert Jaike eveneens de jaarlijkse ADR.

ADR-plichtig

Bijvoorbeeld bij het laden en lossen van de gevaarlijke stoffen moeten kennis en kunde constant worden bewaakt. Een ADR-jaarverslag is hier verplicht en dient daarom elk jaar te worden opgesteld. Jaike verzorgt namens BMD Advies ook jaarlijks de planning van gesprekken met betrokken medewerkers over hoe zij hun werk uitvoeren. Alle bevindingen vanuit een rondleiding in het bedrijf worden vanuit deskundig oogpunt in een rapportage beschreven.

‘Opfris’ training

Na het opstellen van het nieuwe ADR-jaarverslag , volgen nog adviezen voor maatregelen, als dat noodzakelijk is. Een plan van aanpak met praktische tips, zorgt voor periodieke controle in een later stadium of de maatregelen ook daadwerkelijk zijn ingevoerd. “Bij ons wordt de actualisatie afgesloten met een ‘opfris’ training aan de bij transport betrokken medewerkers en dat is de kers op de taart”, aldus Coldenhove.

“Het direct invoeren van aanpassingen door jaarlijkse oefeningen maakt niet alleen het gevoel van veiligheid groter, maar het is aantoonbaar dat veiligheid wordt geborgd, aan wet- en regelgeving wordt voldaan en dat medewerkers zichzelf ook veilig voelen”, stelt Jaike vast.

Lees verder

Ook interessant