Cases en projecten

Veiligheid voorop bij werken met gevaarlijke stoffen

Een van onze opdrachtgevers, een metaalverwerkend bedrijf in het oosten van Nederland, heeft als kernactiviteit het ontwerpen en produceren van filterinstallaties. Veiligheid als onderdeel van het arbobeleid staat in het productieproces voorop, want er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen bij een van haar productieonderdelen.

Het nut van metingen

De ervaring bij dit bedrijf leert dat de medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken of hieraan worden blootgesteld het altijd prettig vinden als een van onze experts over de vloer komt. En dat controlemetingen regelmatig worden uitgevoerd. Met het doen van dergelijke metingen voldoet dit bedrijf niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar beschermt zij ook haar werknemers die worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Het nut wordt dan ook bewezen als het resultaat van de metingen een goede uitslag geeft.

Twee soorten metingen

Het beleid van het bedrijf is om preventief de blootstelling van belastende factoren in kaart te brengen en periodiek toe te zien of resultaten in de loop van de tijd veranderen. Door metingen te doen wordt niet alleen bekeken of er met schadelijke hoeveelheden wordt gewerkt, maar ook in welke mate. Een tweetal type metingen, uitgevoerd door een van onze experts, geven in zo’n situatie een goed beeld. Een indicatieve meting om antwoord te geven óf de gemeten stof in de lucht zit en een exacte meting om de concentratie in de lucht van een stof te meten.

Toetsen van maatregelen

Voor het bedrijf staat het nut van het meten voorop en het is dan ook goed om te zien dat een eerder genomen maatregel de blootstelling minimaliseert. De investering in de vorm van een sterk afzuigsysteem bewijst nu ook zijn dienst. Na de metingen is gebleken dat de werknemers geen gevaar lopen. Met regelmatige herhalingsmetingen blijft de werkgever alert op zijn verplichting en zijn de werknemers beschermd tegen de gevaren. Met als doel dat er in de toekomst in geen geval onverwachtse gezondheidsschade wordt veroorzaakt bij het desbetreffende productieonderdeel.

Blootstellingsonderzoeken

Meten is weten

Wij adviseren welke meting noodzakelijk is en hoe deze het beste is uit te voeren. Wil jij hier meer over weten?
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant