Blogs

Voor elke vorm van blootstelling een passende meetmethode

Om het werken met gevaarlijke stoffen verantwoord te houden, is het doen van periodieke blootstellingsbeoordelingen en/of -metingen een must. Hierbij zijn 3 typen te onderscheiden om tot maatregelen te komen; inventariseren & registreren, beoordelen of modelleren en meten. We kennen verschillende metingsmethode voor bijvoorbeeld fijnstof, poederstof, licht, geluid of temperatuur.

Een greep uit onze methodes in de praktijk

Meting van fijnstof

Bij dit project is onderzoek gedaan naar concentraties hout- en textielstof in de lucht. Zo ga je na in hoeverre de medewerkers worden blootgesteld aan deze stoffen. Ondanks dat er veel stof vrijkomt tijdens de werkzaamheden, zijn de resultaten ver onder de grenswaarde door het toepassen van maatregelen. Deze werkgever doet er zoveel mogelijk doet om haar werknemers te beschermen tegen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Geluidsmeting

In een aanzienlijk machinepark zijn op diverse werkplekken geluidsmetingen uitgevoerd. Bij het meten van geluid kijken we niet alleen naar een ‘meter’ die uitslaat, maar letten we ook op de omgeving waarin gewerkt wordt. Sommige machines bevatte namelijk geen geluid beperkende maatregelen en het dragen van gehoorbescherming is dan veelal voor medewerkers verplicht. Naar aanleiding van de meetresultaten en observaties, is een geluidskaart gemaakt met een overzicht van de locaties met een hogere geluidsbelasting. Meegenomen hierin zijn de te ondernemen acties.

Temperatuurmeting

Bij een meting van de luchttemperatuur wordt nagegaan of de machines in bijvoorbeeld een productiehal geen hinderlijke warmte produceren. We meten dan op verschillende locaties, om een beeld te krijgen van de gemiddelde warmte. Daarbij wordt ook rekening gehouden met buitentemperatuur. Deze waarden vergelijken we met de waarden die gemeten zijn in een voorafgaand jaar. Zo heb je een goed beeld van de voortgang in het tegengaan van de warmtebelasting.

Chroom 6 concentratie

Een onderzoek naar een concentraties chroom 6, glaswol, fijnstof en lasrook speelt de effectiviteit van een afzuigsysteem een grote rol. Ook bij een grote verscheidenheid aan afzuigbronnen meten we per stof in hoeverre de concentratie boven het aanbevolen percentage van een grenswaarde zit. Daarna ga je aan de slag met tips om de concentraties op de werkvloer te verminderen als dit noodzakelijk is.

Beoordelen en meten hitte/kou

Om de risico’s van werken onder warme en koude omstandigheden te beoordelen voeren we onderzoek uit naar de warmtebelasting en tocht op een locatie. Hier nemen we ook de bewegingsruimte en loopbewegingen in mee. Naar aanleiding van de (meet)resultaten geven we advies hoe de werkomstandigheden te bevorderen met een constante (aangename) temperatuur voor je collega’s.

Voor elke blootstellingsonderzoek een passende meetmethode

Om te constateren of er schadelijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen of beïnvloedende werkomstandigheden aanwezig zijn, zijn twee typen metingen eenmalig, maar beter nog periodiek uit te voeren. De indicatieve meting geeft antwoord op de vraag óf de gemeten stof in de lucht zit en bij de exacte meting wordt bijvoorbeeld de concentratie in de lucht van een stof gemeten. Met deze aanpak voldoet je niet alleen aan de wettelijke verplichtingen, maar bescherm je ook je collega’s blootgesteld. Op deze wijze richt jij je ook op het preventief de blootstelling door belastende factoren periodiek in kaart te brengen.

Natuurlijk voeren we metingen pas uit nadat een afweging van de situatie is gemaakt, in samenspraak met jou. Indien nodig maken we extra aanpassingen aan onze werkmethode om de dagelijkse werkzaamheden te verstoren. Wil jij meer weten hoe wij een blootstellingsonderzoek bij jou op de werkvloer uitvoeren? Dan ga ik graag met je in gesprek!

Blootstellingsonderzoek

Begin met inzicht!

Ondernemers zijn verplicht risico's van gevaarlijke stoffen zo veel mogelijk te beperken. Het borgen van de veiligheid begint met inzicht.
Meer over bootstellingsonderzoek
Lees verder

Ook interessant