Blogs

Gevaarlijke stoffen in huis? Hoe beoordeel je die?

Dat het onderdeel ‘gevaarlijke stoffen’ in de RI&E een verplichting is, is niets nieuws. Als werkgever moet jij dit in kaart gebracht hebben. Denk hierbij aan de registratie van gevaarlijke stoffen, de aanwezigheid van actuele veiligheidsinformatiebladen (VIB’s) en de beoordeling van de blootstelling aan die gevaarlijke stoffen.

Minimale vereisten bij gevaarlijke stoffen

Voer je als bedrijf activiteiten uit met gevaarlijke en/of CMR-stoffen, garandeer dan als werkgever dat je de aard, mate en duur van de blootstelling aan deze stoffen duidelijk in beeld hebt. Daarnaast dien je ook periodiek te beoordelen en borgen dat maatregelen de risico’s nog steeds minimaliseren. Hiervoor is een verdiepend blootstellingsonderzoek het begin.

De sanctie voor het nalaten van de beoordeling van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen is in februari 2022 veranderd. De Nederlandse Arbeidsinspectie ofwel NLA (voorheen Inspectie SZW) gaf eerder een waarschuwing wanneer het onderdeel ‘gevaarlijke stoffen’ ontbrak in de RI&E. Vanaf februari wordt in zo’n geval direct beboet.

Het uitvoeren van inspectie op het gebied van chronische blootstelling gevaarlijke stoffen is een van de doelstellingen van de Nederlandse Arbeidsinspectie in 2022. Heb je dit niet beoordeeld, dan deelt de Nederlandse Arbeidsinspectie direct een boete uit van € 5.000,-.

Hoe kom je tot een beoordeling?

Vind je het maken van een begin lastig? Volg deze vijf stappen:

  1. Inventarisatie en registratie: inventariseer welke gevaarlijke stoffen gebruikt of gemaakt worden, ontstaan tijdens het werk en op voorraad zijn en registreer deze in een ‘stoffenlijst’.
  2. Bepaal het blootstellingsniveau: voer (periodiek) metingen uit. Is er sprake van een overschrijding van de grenswaarden? Dat betekent dat je maatregelen moet treffen om de blootstelling terug te dringen. Of voer een ‘bronaanpak’ uit.
  3. Terugdringen van de mate van blootstelling: volg hierbij voorkeur de arbeidshygiënische strategie, van bronmaatregelen naar persoonlijke maatregelen (PBM’s).
  4. Borgen van de veilige situatie! Je hebt maatregelen getroffen om de mate van blootstelling terug te dringen, nu moeten deze ook in stand worden gehouden. Check bij elke verandering of de maatregelen nog voldoende zijn.
  5. Ga je nieuwe stoffen gebruiken, stel de vragen: Welke risico’s lopen wij met het gebruik van deze nieuwe stof? Hebben wij extra maatregelen nodig als voorzieningen en instructies? Door aan de voorkant al je risicobeoordeling uit te voeren, kom je later in het proces niet voor verrassingen te staan.

De  NLA geeft op de site zelfinspectie.nl een stappenplan om deze stappen na te lopen. Na het invullen zie je welke zaken je op orde hebt en wat je nog kunt verbeteren.

Wat belangrijk is over gevaarlijke stoffen op de werkvloer hebben wij voor jou samengevat op onze themapagina Gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Blootstelling gevaarlijke stoffen

Voorkomen is beter dan genezen

Wil jij meer weten hoe wij een blootstellingsonderzoek bij jou op de werkvloer uitvoeren? Onze experts vertellen je hoe en in hoeverre het noodzakelijk is.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant