Blogs

Opslag gevaarlijke stoffen ingewikkeld en onduidelijk?

BRZO gevaar

Voer je als bedrijf activiteiten uit met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, bescherm dan jouw collega’s en omgeving tegen de risico’s van deze stoffen. Hiervoor is o.a. de richtlijn PGS 15 ontwikkeld. Deze biedt handvatten voor opslag van gevaarlijke stoffen, waarmee je de mens en het milieu beschermt.

PGS 15 van toepassing

Of de PGS 15 op jouw bedrijf van toepassing is, is afhankelijk van verschillende factoren. Niet alle ADR-klassen vallen namelijk onder de PGS 15. Ook is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen van belang bij het bepalen of de PGS 15 van toepassing is. Bijna ieder bedrijf heeft gevaarlijke stoffen in huis, maar meestal is (te) weinig bekend over welke stoffen dit zijn en waar ze voor gebruikt worden. Bij het volgen van de richtlijnen, is het controleren van de uitvoering en naleving geen bijzaak. PGS regelt niet alleen de interne- en externe veiligheid. Het is eerder een hoofdzaak als het gaat om bescherming van mens en het milieu.

ADR: Het ADR is een Europees verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen is bijvoorbeeld verboden is sommige tunnels (RIVM.nl).

CMR stoffen: Stoffen kunnen zijn ingedeeld als Carcinogeen, Mutageen en/of Reproductie toxisch (RIVM.nl).

Het Ministerie SZW (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA) wijst (arbo)maatregelen aan uit PGS Nieuwe Stijl. Dit zijn SZW beleidsregel PGS-richtlijnen volgens de laatste stand van de techniek, wetenschap en professionele dienstverlening.

Weet wat je te doen staat

De voorschriften van PGS 15 komen voort uit de Omgevingswet, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet veiligheidsregio’s. Pas je dit als bedrijf toe, dan verklein je de kans op een incident en beperk je gevolgschade als het misgaat. Een pakket van wettelijke regelingen helpt je daarbij, met bijvoorbeeld veiligheidsinformatiebladen. Je informeert niet alleen je collega’s, maar instrueert ze om de risico’s te beperken. Een PGS 15 audit bewaakt niet alleen het voldoen aan wet- en regelgeving opslag gevaarlijke stoffen, maar bevordert ook de veiligheid van je collega’s.

Al worden Type B en C bedrijven niet specifiek vermeld in de PGS, zit er wel onderscheid in de vorm van opslag: meer of minder dan 10 ton en tijdelijk of vaste opslagvoorziening, in- of uitpandig. Voor het vergunningplichtige deel van de milieubelastende activiteit worden de maatregelen van PGS 15 als voorschriften in de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit opgenomen. De PGS fungeert daardoor als Best Beschikbare Techniek (BBT).

Bescherm je collega’s

Zorg dat je weet hoe je gevaarlijke stoffen moet opslaan en laat je niet afschrikken door het woord ‘gevaarlijk’. Vind je het maken van een begin lastig? Onze adviseurs staan voor je klaar! Je krijgt overzicht door gevaarlijke stoffen in kaart te brengen. We beoordelen in hoeverre de registratieverplichtingen van toepassing zijn. Daarbij levert een goede interpretatie van een veiligheidsinformatieblad je winst op.

Werken met gevaarlijke stoffen

Meer weten over werken met gevaarlijke stoffen? Lees meer over de risico’s en veelgestelde vragen op onze themapagina gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

BMD Academy

Kennis, praktijkervaring en inzicht in één.

Hebben jullie opslag gevaarlijke stoffen op orde? In hoeverre is een extra stukje kennis en kunde welkom? Lees meer over onze cursus PGS 15.
Wat brengt een cursus PGS 15 jou?
Lees verder

Ook interessant