Ergonomie en fysieke arbeidsbelasting
Onderzoek Fysieke belasting

Ergonomie en Fysieke belasting

Voorkom over- en onderbelasting die het lichaam ondervindt tijdens lichamelijke arbeid.


Ergonomie en Fysieke arbeidsbelasting

Wat is fysieke arbeidsbelasting?

Langdurige blootstellingen aan fysieke arbeid is een groter probleem dan je denkt. Allerlei factoren hebben (fysiologische) effecten op het menselijk lichaam. Het gaat over te veel of juist te weinig lichamelijke inspanning. Uit de conclusie van het rapport ‘Programma Preventie beroepsziekten’ blijkt dat er nog een lange weg is te gaan om branches en bedrijven bewust te maken dat ergonomie en fysieke arbeidsbelasting meer aandacht nodig heeft vanuit de (basis) RI&E.

Mechanische en energetische belasting: Veel voorkomende belastingen ontstaan bij een verkeerde werkhouding en zijn te verdelen in mechanische en energetische (belasting op de energievoorziening van het lichaam) belasting. Denk hierbij aan tillen en dragen, trekken en duwen of extreme lichaamshoudingen. Repeterende bewegingen zorgen voor het continue aanspreken van de spieren en gewrichten van het lichaam. Vooral de (lage) rug, nek, schouders en ledematen staan hieraan bloot.

Focus op preventie veilig en gezond werken

Preventie is de sleutel tot het voorkomen van gezondheidsklachten door fysieke arbeidsbelasting. Over- en onderbelasting staat gezond en veilig werken in de weg. Als onderdeel van jouw arbobeleid wordt bij een signaal van ergonomische en fysieke belasting het uitvoeren van een verdiepende RI&E vereist. Dit betekent dat zowel jij als bedrijf, maar ook je collega’s, bepaalde verantwoordelijkheden dragen.  Je bent klachten voor en werkt preventief aan arbo-oplossingen om gezondheidsrisico’s op korte én op lange termijn te verminderen.

Arbowet artikel 5, bijlage I: “Veiligheids- en gezondheidsaspecten van de fysieke belasting dien je te beoordelen, waarbij met name wordt gelet op de kenmerken van de last, de vereiste lichamelijke inspanning, de kenmerken van de werkomgeving en de eisen van de taak.” Met andere woorden met een onderzoek naar ergonomie en fysieke belasting leg je de focus op preventie.

Aan de slag met fysieke arbeidsbelasting

Is er tijdens het uitvoeren van jouw bedrijfsactiviteiten sprake van repeterende en langdurige fysieke handelingen? Dan is het risico op lichamelijke klachten groot. Je vraagt je af wat de oorzaak (bron) is en welke oplossingen er zijn? En nog belangrijker welke maatregelen zijn passend en hoe maak je de beste keuze volgens de Arbeidshygiënische strategie? Ook andere arbeidsomstandigheden zoals klimaat spelen een rol bij fysieke overbelasting. Lees meer over de onderzoeksresultaten en aanbevelingen impact klimaatomstandigheden voor arbo professionals.

Onderzoek fysieke arbeidsbelasting

Is er een risico op overbelasting bijvoorbeeld als conclusie uit een basis RI&E of vanuit een klacht, dan is verdiepend onderzoek noodzakelijk. Zo’n onderzoek fysieke belasting richt zich op het beoordelen van de belasting en bronnen, het voorstellen van hulpmiddelen en het geven van instructies en/of hanteren van technieken.

Bij een onderzoek fysieke belasting doorlopen wij samen met jou een aantal stappen:

  1. Locatie bezoek voor het herkennen van tekenen van zowel over- als onderbelasting (observaties, gesprekken en analyse van de werkplekken).
  2. Uitwerken van de analyses en berekenen van de belastingen met objectieve beoordelingsmethoden (zoals KIM, NIOSH, HARM, BAS).
  3. Opstellen rapportage en plan van aanpak met advies voor verbeteringen en het treffen van maatregelen.
  4. Bespreken van de conceptrapportage met prioriteiten en toelichting acties met een validatie door kerndeskundige.

Tip: Hoe creëer je draagvlak bij collega’s? Hoe ga je om met de veranderingen? Het is belangrijk om te weten wat de risico’s van fysieke belasting zijn en wat je kunt doen om deze te verkleinen. Evalueer periodiek je aanpak en borg de toepassing van de maatregelen voor het tussentijds bijsturen. Ook het delen van successen draagt bij aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden door fysieke belasting. Onthoud: een gezonde werknemer is een blije werknemer!

Onderzoek arbeidsrisico's

Ergonomie en fysieke arbeidsbelasting

Onze specialisten helpen je graag verder. Neem contact op over de mogelijkheden.

Neem contact op