Gezamenlijke visie
PSA onderzoeken

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Praktische maatregelen helpen jou verder om de risico’s voor PSA te verkleinen. 


Psychosociale arbeidsbelasting

PSA als arbeidsrisico vanuit de RI&E

Het aanpakken van PSA is maatwerk en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Het eenvoudig invoeren van gedragscodes van bovenaf heeft in de praktijk doorgaans weinig effect. Een plan van aanpak bevat hiermee meer dan concrete oplossingsrichtlijnen, ook training en het oppakken van signalen dragen bij een succesvolle aanpak. Een verdiepende onderzoek PSA geeft jou inzicht om de juiste acties te formuleren en te ondernemen.

Risico’s inzichtelijk maken

Als onderdeel van jouw arbeidsomstandighedenbeleid neem je de mogelijke PSA-risico’s mee in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hoe je collega zich voelt op de werkvloer heeft invloed op de onderlinge sfeer. Onze arbo-adviseurs onderzoeken de inhoud van het werk, capaciteit en de omvang van de taken. Vervolgens kijken we naar de organisatie van het werk: efficiëntie en communicatie. Maar ook naar de persoonlijke omstandigheden, die de balans tussen werk en privé kunnen beïnvloeden.

PSA Informatiebronnen

PSA is in twee hoofdgroepen te verdelen: werkdruk en ongewenst gedrag (ofwel omgangsvormen). Het herkennen van signalen daarvan maakt PSA veelal bespreekbaar. Een goede aanpak van PSA bij een hoge werkdruk en ongewenst gedrag start bij het inventariseren en analyseren van beschikbare informatiebronnen. Zoals:

  • (Functionering)gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers
  • Ziekteverzuimgegevens en verslagen van de bedrijfsarts
  • Werkbelevings- of werknemerstevredenheidsonderzoeken (PSA-vragenlijsten)
  • Exitgesprekken

PSA-beleid

PSA heeft niet alleen grote invloed op het functioneren, maar heeft ook effect op de gezondheid. Stress, burn-out en pesten zijn de meest bekende vormen. Een praktisch PSA-beleid waarin risico’s niet alleen worden voorkomen maar ook worden aangepakt, leidt uiteindelijk naar een gezonder werkklimaat en -cultuur. Ondersteund door de handreiking PSA en het inzetten van handige tools en instrumenten. Het toetsen van een verdiepend onderzoek PSA gebeurt door een arbeids- en organisatiedeskundige.

Contact

Arbeidsrisico's

Onze specialisten helpen je graag verder. Neem contact op over de mogelijkheden.

Neem contact op