Blogs

De nuances in milieudelicten en effectieve handhaving

‘Op 17 november stond in mijn zo geliefde dagblad TROUW: ‘Van de 17.000 overtreders kregen er slechts 362 een straf.’ Trouw heeft de slogan ‘beste krant van Nederland’, waar ik me jarenlang prima bij voelde. Een krant die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid pakt om fatsoenlijk nieuws te brengen. Eén dag was ik minder blij met mijn krant. Ze rapporteerde in een vijf- of zestal deelartikelen over de misstanden in de milieuhandhaving in Nederland. In deze blog besteed ik extra aandacht aan wat ik hiervan vind.

Nuances in milieudelicten

Op de voorpagina werd milieucriminoloog Marieke Kluin geciteerd: ‘Voor effectieve handhaving moet je wel af en toe de zwaarste sanctie inzetten.’ Een pittige uitspraak. Met de hele verslaglegging heb ik moeite, er zit namelijk geen enkele nuance in de overtredingen. Want moet een toezichthouder direct een boete uitschrijven voor:

  • Het niet of niet correct aanwezig zijn van gevaren stickers op een gasflessenopslag?
  • Voor het ontbreken van een keuring van de vloeistofdichte vloer?
  • Bij het niet tijdig keuren van brandblusmiddelen?
  • Voor het niet helemaal op orde zijn van de vergunning?

Onze methode van handhaven in Nederland is erop gericht dat zaken in orde worden gemaakt. Je moet met stevige boetes dreigen, of die gelijk uitschrijven als er écht milieudelicten plaatsvinden. Bijvoorbeeld als er bewust geschaad of gehandeld wordt met financieel gewin, uitgezonderd als er sprake is van onwetendheid. Moet je als handhaver dan wel of niet het bonnenboekje pakken?

Zicht op legalisatie

Een andere nuance die niet in de TROUW-artikelen stond, is het verschijnsel ‘zicht op legalisatie’. Wanneer je iets doet in de sfeer van bouwen en milieu wat niet vergund is maar wat wel vergunbaar is. Ook dan wordt er niet direct beboet, maar heeft de ondernemer de gelegenheid de papieren op orde te brengen. Wij helpen jou als ondernemer in zo’n situatie graag met kennis, advies en uitvoering en bij de afstemming met toezichthouder en of vergunningverlener.

Het is soms ingewikkeld het hele speelveld te overzien

Met mijn kennis en kunde ben ik actief in de lokale politiek als gemeenteraadslid. Soms komen er ‘gevallen’ bovendrijven waar volksvertegenwoordigers inderdaad roepen om handhaving. Burgers hebben dan contact gezocht met een raadslid over een situatie in hun omgeving. En horen dan dat er niet direct wordt ingegrepen omdat er zicht is op legalisatie. Ze begrijpen dit niet want ze vinden dat overtredingen dan worden beloond!

Kwestie van verantwoordelijkheid

Terug naar mijn krant: Ik denk inderdaad dat er te vaak bedrijven onbestraft blijven. Dat zijn niet de bedrijven waar wij ondersteuning aan geven. Dat zijn denk ik bedrijven die garen spinnen bij hun overtredingen en het milieu (in)direct belasten. De motivatie om zich aan de milieuregels te houden komt gelukkig niet voort uit het feit dat er misschien een toezichthouder langs komt. De motivatie komt van binnenuit en vanuit de verantwoordelijkheid die wordt gevoeld voor een schone en veilige leefomgeving!

 

Milieu en Omgeving

Vragen over de actualiteit van jouw vergunning? Of efficiënte compliance wet- en regelgeving?

Bepaalde activiteiten van je bedrijf kunnen grote nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Het voldoen aan de op jouw bedrijf van toepassing zijnde wet- en regelgeving is dan van belang.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant