Nieuws

Omgevingswet opnieuw uitgesteld, 2021 van tafel

Let op: De omgevingswet is verschillende keren uitgesteld, dit artikel is voor die tijd gepubliceerd, klik hier om meer hierover te lezen.

Na uitstel van de oorspronkelijke datum in 2018 en 2019 is nu ook 2021 van tafel. Als reden geeft Demissionair minister Ollongren dat er meer tijd nodig is om de ICT-systemen o.a. stabiel werkend te krijgen. 

Omgevingswet in het kort 

Nederland kent zo’n 40 wetten, 120 maatregelen en enkele honderden ministeriële regelingen gericht op de leefomgeving. De overheid ziet in dat er een ingewikkeld geheel is ontstaan. Wegwijs worden is een hele uitdaging en dat moet eenvoudiger. 

De Omgevingswet omvat een stelselherziening voor alle wet- en regelgeving zoals we die nu kennen voor de ‘fysieke leefomgeving’. Hieronder vallen niet alleen de bekende milieuaspecten, maar bijvoorbeeld ook natuur, bouwwerken en ruimtelijke ordening. De Omgevingswet bundelt al deze wetten. 

Waarom uitstel? 

Het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties willen een goede start van de Omgevingswet. Om de wet goed en verantwoord in werking te laten treden, moeten de voortgang van primaire processen en dienstverlening aan inwoners en ondernemers zijn gegarandeerd. Het uitstel van de Omgevingswet geeft de partijen meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde manier af te ronden. 

Onzekerheid op regionaal niveau
De invulling van de vergaande lokale beleidsvrijheid door jouw gemeente is, vanwege het overgangsrecht, niet bekend en wordt pas na 1 juli 2022 bepaald. Deze lokale beleidsvrijheid betreft o.a. de regels voor diverse milieubelastende activiteiten, het geluid- en geurbeleid en diverse bouwregelgeving. De overgang van het huidige bestemmingsplan naar het gemeentelijke omgevingsplan kan zelfs tot 2029 duren!

Ben jij benieuwd wat dit voor jouw organisatie betekent? 

Belangrijk is om nu al te starten met de inventarisatie van de impact van de Omgevingswet op jouw bedrijfsactiviteiten. Dit geldt niet alleen voor de huidige activiteiten, maar ook voor toekomstige activiteiten of andere voorziene ontwikkelingen! 

Het uitvoeren van deze inventarisatie kan nu al, omdat bijna alle nieuwe wetgeving ondertussen gepubliceerd en openbaar is. De uitkomst van de inventarisatie is per definitie maatwerk, waarbij geldt: een goed voorbereid bedrijf telt voor twee! Inhoudelijke kennis van de situatie voor en na de invoeringsdatum biedt jouw bedrijf inzicht in de versoepelingen en de aanscherpingen, kansen en bedreigingen. Met deze informatie maak jij vervolgens bewuste keuzes. 

Omgevingswet

De weg naar de Omgevingswet

Wat komt er op ons af en wat zijn de veranderingen? Van uiteenlopende wet- en regelgeving, bestuurlijke maatregelen en ministeriële regelingen naar één overzichtelijke Omgevingswet. Lees het op onze themapagina.
Thema Omgevingswet
Lees verder

Ook interessant