Blogs

Van A tot Z: aanvraag omgevingsvergunning

De omgevingsvergunningaanvraag staat vaak niet bovenaan je prioriteitenlijst bij aanstaande uitbreidingen of wijzigingen. Aandacht gaat naar de financiële haalbaarheid van nieuwbouw of verbouwing en de verwachte planning. Toch is het belangrijk om vanaf het prille begin en lang voordat het proces van vergunningsaanvraag op gang komt onze adviseurs mee te laten denken.   

Meedenken vanaf het begin 

Jouw omgevingsvergunning heeft aanzienlijke invloed op de termijn die nodig is om de bouw te beginnen om tot slot de gewenste activiteiten in de nieuwe situatie uit te voeren. We noemen het niet voor niets ‘bouwen’ aan je omgevingsvergunning. De termijn vanaf het indienen van de definitieve aanvraag tot aan de vergunning bedraagt wettelijk tussen de 8 en 26 weken. Vertraging wil je niet riskeren als jouw bouwontwerp van de architect en aannemer in de praktijk niet de beste oplossing biedt. Wanneer de geplande bouwplannen concreet zijn, is het raadzaam een QHSE-adviseur mee te laten denken vanaf het begin en voordat je de vergunningprocedure in gang wilt zetten. Een adviseur kijkt met een andere blik, een “helikopterview”, naar het hele project.  

Succesvolle voorbereidingen 

Een gebrekkige voorbereiding kan leiden tot nadelige effecten in de procedure of ver na het verkrijgen van de vergunning. Maar ook het niet vroegtijdig raadplegen van wat wel en niet mag beïnvloeden het uiteindelijke bouwresultaat. In het hele proces van realisatie zijn er momenten waarbij het tussentijds inschakelen van een adviseur met QHSE-kennis en -ervaring je veel voordelen biedt. Hoe eerder deze expertise wordt toegevoegd, hoe groter de kans dat eventuele valkuilen worden voorkomen. 

  • Als het vergunde niet voldoet aan de wens van jouw bedrijf. Dan moet je weer van vooraf aan beginnen.  
  • Het bevoegd gezag kan besluiten om (onderdelen van) de aanvraag niet te vergunnen of onredelijk zware eisen aan jouw vergunning te stellen. Dan is meer overleg met de omgevingsdienst noodzakelijk, of zelfs het indienen van een geheel nieuwe aanvraag.  

Van A tot Z: zodra de contouren van de bedrijfsplannen duidelijk zijn, is het handig om een vooroverleg te plannen met het bevoegd gezag om de verwachtingen (milieurisicobenadering) aan de kant van de overheid af te stemmen op die van jouw bedrijf. 

Samenwerken en vooruitdenken 

Omgevingsdiensten laten zich niet graag leiden door bedrijven. Regelmatig verzoeken om vaart te maken met de aangevraagde vergunning levert meestal het omgekeerde op. Omgevingsdiensten vallen bij voorkeur terug op bestaande werkwijzen, beoordelingen en voorschriften. Maar ook als voorzienbare ontwikkelingen in de nabije toekomst geen onderdeel van jouw huidige aanvraag uitmaken, dan is de ontvangen vergunning onvolledig ofwel niet toekomstgericht voor jouw activiteiten.  

Toekomstgerichte vergunning 

Het is dus van belang om vroegtijdig om tafel te zitten met een partij die niet alleen betrokken is bij de vergunningsaanvraag van begin tot eind, maar ook bij het prille begin van jouw bouwplannen. Je wilt niet dat de proceduretijd van maximaal 8 of 26 weken wordt opgerekt naar één jaar, of zelfs langer. Want bij het uitblijven van de vergunningen kan de (ver)bouw niet starten. Je project wordt dan veel duurder door aanpassen van je plannen, rapportages, kosten van externe adviseurs of door herstelwerkzaamheden achteraf en een latere oplevering. Denk bijvoorbeeld aan de veranderingen met de komst van de Omgevingswet, de eisen vanuit het stikstofbeleid en aan maximale emissies voor bodem, lucht, afvalwater, energieverbruik en geluid, die niet overeenkomen met de gewenste activiteiten. 

Bij jouw vergunde ruimte moet rekening gehouden worden met aanstaande ontwikkelingen, zodat je binnen enkele jaren niet alweer een vergunning moet aanvragen met bijbehorende investeringen en planningen. Of tussentijds aanvullende onderzoeken moet uitvoeren die in de vergunning zijn opgenomen. Dit kun je voor zijn! 

Vergunningaanvraag in goede banen leiden

Zorg dat je goed bent voorbereid en weet wat wel en niet mag. Zo voorkom je eventuele problemen en vertragingen. Ben je van plan om je bedrijf uit te breiden of activiteiten te wijzigen? Laat onze adviseur in een vroeg stadium al meedenken.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant