Nieuws

Veranderende emissiegrenswaarden onder de Omgevingswet

Er gaat veel veranderen onder de nieuwe Omgevingswet, een belangrijke wijziging is de strengere emissiegrenswaarden voor verontreinigde stoffen naar de lucht. De nieuwe emissie-eisen zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In dit bericht zetten we de nieuwe waarden uiteen.

 

Veranderende emissiegrenswaarden

Voor meerdere stoffen en stofklassen geldt dat de maximaal toegestane concentratie per normaal kubieke meter (Nm3) strenger wordt. De nieuwe emissie-eisen zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en zullen direct in werking treden met de komst van de Omgevingswet.

Overgangsrecht Hoewel de emissie-eisen direct in werking treden, is er nog wel sprake van het overgangsrecht met de duur van twee jaar.

De emissiegrenswaardes gelden voor elke puntbron afzonderlijk. Als een emissiegrenswaarde van toepassing is, moet het bedrijf deze emissie ook monitoren. De gewijzigde emissiegrenswaardes hieronder weergegeven op alfabetische volgorde.

Download deze lijst als PDF
Lees verder

Ook interessant