Nieuws

Uitstel Omgevingswet: welke kansen en bedreigingen levert het op?

De Omgevingswet is sinds 2018 al meerdere keren uitgesteld, op 25 februari is bepaald dat de nieuwe invoeringsdatum 1 januari 2023 wordt. In dit blog vertellen we je over de kansen en bedreigingen van het uitstel waar je nu al mee aan de slag kunt.

Let op: de publicatie datum van dit artikel ligt voor recentere artikelen over Omgevingswet. Inmiddels is de datum verschoven van 1 januari naar 1 juli 2023 naar 1 januari 2024. Bekijk hier de meest actuele invoeringsdatum en informatie over de Omgevingswet.

Praktische vragen

De Omgevingswet levert bedrijven hoe dan ook allerlei praktische vragen op.

  • Wat gebeurt er met de vergunde en toegestane activiteiten?
  • Waar blijft mijn vergunning/melding Activiteitenbesluit?
  • Welk bestemmingsplan is van toepassing?
  • Is er overgangsrecht van toepassing en zijn er mogelijkheden voor maatwerk?

Ga nu al inventariseren

Belangrijk is om te starten met de inventarisatie van de impact van de Omgevingswet op jouw bedrijfsactiviteiten. Dit geldt niet alleen voor de huidige activiteiten, maar ook voor toekomstige activiteiten of andere voorziene ontwikkelingen! Het uitvoeren van deze inventarisatie is nu al mogelijk, omdat bijna alle nieuwe wetgeving ondertussen gepubliceerd en openbaar is.

Onderdeel van de inventarisatie omvat in ieder geval:

  • Uitsluitsel welke milieubelastende activiteiten straks op je bedrijf van toepassing zijn, inclusief bijbehorende algemene regels.
  • Inzicht voor welke specifieke activiteiten de vergunningplicht nog geldt in een beperkt aantal gevallen.
  • Welke onderdelen van de huidige omgevingsvergunning daardoor nog blijven gelden na invoering Omgevingswet.

De Omgevingswet omvat een stelselherziening voor alle wet- en regelgeving zoals we die nu kennen voor de ‘fysieke leefomgeving’. Hieronder vallen niet alleen de bekende milieuaspecten, maar bijvoorbeeld ook natuur, bouwwerken en ruimtelijke ordening.

Maak een bewuste keuze

De uitkomst van de inventarisatie is per definitie maatwerk, waarbij geldt: een goed voorbereid bedrijf telt voor twee. Inhoudelijke kennis van de situatie voor en na in werkingtreding biedt jouw bedrijf inzicht in de versoepelingen en de aanscherpingen, kansen en bedreigingen. Met deze informatie maak je vervolgens bewuste keuzes.

Ons advies is om vergunningaanvragen en meldingen binnenkort in te dienen of (ruim) na 1 januari. Waarom?

  • Vergunningaanvragen en meldingen die ingediend worden voor die tijd worden afgehandeld via het bestaande recht (je weet waar je aan toe bent).
  • Na de inwerkingtreding is er sprake van bestuurlijke en ambtelijke onwennigheid en een grote(re) kans op miscommunicatie.
  • Leges voor milieubelastende activiteiten komen terug! Gemeentes gaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet deze wijzigen of opnieuw vaststellen. De kosten worden straks berekend per milieubelastende activiteit, waardoor de uiteindelijke kosten van een vergunningaanvraag fors gaan stijgen.

Cultuurverandering

De Omgevingswet wijzigt niet alleen inhoudelijk alle wet- en regelgeving die we nu kennen over milieu. De wet moet ook een cultuurverandering teweeg gaan brengen bij de overheden, burgers, maar vooral ook bij bedrijven. De cultuurverandering wordt deels bereikt door participatie verplicht te stellen bij vergunningaanvragen.

Thema Omgevingswet vertelt je meer over participatie en cultuur, klik hier om verder te lezen.

Omgevingswet

Een toekomstgerichte vergunning

Met de komst van de Omgevingswet gaat er nogal wat veranderen. Wij ondersteunen je bij het vergunningsproces van A tot Z.
Lees hoe wij dit proces in goede banen leiden.
Lees verder

Ook interessant