Cases en projecten

Veiligheidsbewustzijn verhogen op locatie

Veiligheidsbewustzijn van bouwlieden verhogen terwijl ze een nieuwe productiehal bouwen? Dankzij de intensieve begeleiding van TKF (B.V. Twentsche Kabelfabriek) en BMD Advies is dit gelukt.

Veiligheid ook voor externe bouwlieden

TKF is constant bezig met het verhogen van het veiligheidsbewustzijn binnen de inrichting. Bij de bouw van een nieuwe productiehal (met productiemachines) wilden zij daarbij ook een slag slaan onder de externe bouwlieden. BMD Advies was hierbij betrokken voor een tijdelijke detachering.

Sinds de oprichting in 1930 heeft TKF zich ontwikkeld van een kabelproducent tot een technologisch toonaangevende leverancier van connectivity-oplossingen. Met een breed portfolio van kabels, systemen en diensten bieden ze klanten wereldwijd oplossingen voor het creëren van veilige en betrouwbare energie- en dataverbindingen.

Ondersteuning in veiligheidsbewustzijn

Continu toezicht op een veilige uitvoering volgens de geldende richtlijnen en procedures was een vereiste. Dit werd afgewisseld met gesprekken met de bouwlieden en hun leidinggevenden. Het waarom bepaalde werkzaamheden zus en niet zo uit te voeren was een belangrijke stap. Zo werd met nieuwe inzichten sneller het veiligheidsbewustzijn verhoogd.

Verbouwen zonder oponthoud

Naast het toezicht verzorgden de adviseurs aan het eind van elke dag overdrachtsrapportages. De focus lag op het veilig uitvoeren van vaak voorkomende interventies om storingen snel en kundig te verhelpen. De integrale aanpak, met intensieve begeleiding door onze adviseurs met continu aandacht voor veiligheidsbewustzijn, heeft geleid tot een efficiënte verbouwing, zonder oponthoud van de dagelijkse productie.

Veel voorkomende aandachtspunten

Tijdens veiligheidskundig toezicht zijn verschillende aandachtspunten van belang:

  • Nagaan welke gevaarlijke stoffen er worden gebruikt. Of deze worden gebruikt zoals aangegeven op de veiligheidsinformatiebladen, of de CMR-registratie op orde is, enzovoort.
  • Toezien op goed gebruik van arbeidsmiddelen. Gebruik op de juiste manier en indien nodig met de juiste benodigde PBM’s. Hierbij is het belangrijk om na te gaan of de arbeidsmiddelen (indien nodig) gekeurd zijn.
  • Controle van werken op hoogte, dit brengt veel risico’s met zich mee. Niet aangehaakte bouwlieden verhogen de kans op incidenten. Om deze kans te verkleinen is toezicht op het veilig werken in een hoogwerker onmisbaar.
  • Op een bouwlocatie komt fysieke belasting vaak voor. Denk hierbij aan gebukte houdingen, tillen, draaien enzovoort. Langdurige fysieke belasting kan zorgen voor ziekteverzuim. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is het handig om te wijzen op de juiste werkhoudingen.

Tijdens dit project was corona op één van haar hoogtepunten. Om uitval zoveel mogelijk te voorkomen, werd goed gelet op het naleven van het coronaprotocol (o.a. controle op het (waar mogelijk) houden van afstand, dragen van mondkapjes en gebruiken van desinfectie).

Arbo en veiligheid

Veiligheidskundig toezicht draagt bij aan het veilig en gezond werken.

Onze adviseurs geven je tips of vertellen je wat de mogelijkheden zijn bij jou op locatie.
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant