Cases en projecten

Ongevallen verminderen met omslag veiligheidscultuur

Ondanks een goed doordacht veiligheidsbeleid komen er toch (bijna)ongevallen in je bedrijf voor. Hoe kun je dat voorkomen?

Ongevallen verminderen met jouw veiligheidscultuur

Een van onze opdrachtgevers* heeft een goed doordacht veiligheidsbeleid. Omdat het niet lukte om (bijna)ongevallen te voorkomen in de bestaande situatie vroeg het bedrijf ons om hulp. Onze specialisten onderzochten de veiligheidscultuur en ging hierover in gesprek met de medewerkers: “We spraken individueel met medewerkers, maar ook in groepen. De interventie in een groep werkte in deze situatie beter. Bij een individu krijg je inzicht vanuit één standpunt, in een groep gaan mensen elkaar aanvullen. Hierdoor ontstaat een realistischer en tegelijkertijd genuanceerder beeld,” stelt onze adviseur Jeroen vast.

Van Safety I naar Safety II

De gesprekken leidden tot praktische aanbevelingen: minder praten, meer ‘communiceren’. “Binnen het bedrijf overleggen ze gestructureerd. Maar het was vaak een herhaling van zetten, de inhoud was vervaagd. Ook is er sprake van een verhoogde werkdrukbeleving. Hoewel er geen straffen werden opgelegd als de productie daalde, ervaarden de medewerkers wel een bepaalde druk. Een beetje druk is goed, maar het mag niet leiden tot onveilig handelen. Al met al was een omslag nodig in de veiligheidscultuur. Anders gezegd van: Safety I naar Safety II – van standaard veiligheidsrondjes en checklists naar focus op cultuur en veilig gedrag. Medewerkers moeten ‘eigenaar’ worden en zich verantwoordelijk voelen,” legt onze adviseur Pieter uit.

Nieuwe doelstellingen en eigenaarschap medewerkers

“Met het management gingen we aan de slag met de veiligheidscultuur. Samen stelden we de doelstellingen opnieuw vast. Heel praktisch: wat doen we om ongevallen te voorkomen en het verzuim terug te dringen. Wat ligt er bij het management en wat bij de medewerkers? De medewerkers zijn ‘eigenaar’ gemaakt en hebben nagedacht hoe zij de afdelingsdoelstelling gaan realiseren. Er is aandacht besteed aan opvolging door middel van de Plan-Do-Check-Act cyclus. Vaak denk je iets uit als organisatie en vervolgens voer je dit al dan niet uit, maar daarna stopt het. Ook de onderdelen Check en Act horen erbij. Bovendien moeten we niet te veel tegelijk willen. Het is beter om drie doelstellingen goed op te pakken, dan er tien vast te stellen die je niet afmaakt”, aldus Pieter.

*De beschreven case is bewust geanonimiseerd weergegeven. Dit omdat we veel waarde hechten aan het creëren van een veilig kader binnen de samenwerking met de klant, zeker in geval van dit soort ontwikkeltrajecten die gevoelig kunnen liggen.

Veiligheidscultuurladder

Jouw veiligheidscultuur naar een hoger niveau?

Wil jij dat veiligheid een hoofdrol speelt bij jouw collega's op de werkvloer? Neem contact op en onze adviseurs tillen jouw veiligheidscultuur naar een hoger niveau.
Neem contact op
Lees verder

Meer over de veiligheidscultuur