Corona

Corona en onze gezondheid blijven een ‘hot topic’

Hoe houd je Covid-19 en genomen maatregelen op de agenda binnen je bedrijf?

 


Verplichting Plan van aanpak voor coronaproof werken

Is je bestaande RI&E al actueel? Dan is het item corona wellicht al verwerkt. Bedenk dat een coronaprotocol alleen niet afdoende is. Dat heeft geen juridische waarde. Naast een veilige werkplek is een getoetst Plan van aanpak voor een coronaproof werkplek verplicht.

Gezond blijven in coronatijd

We weten inmiddels dat de impact van het coronavirus op bedrijven groot is. Het heeft een nieuw risico geïntroduceerd op de werkplek, en het vereist wijzigingen in beleid, werkomgeving en procedures. Corona behoort tot de risicogroep Biologische agentia Voorlopig staat dit thema nog wel even op de agenda bij bedrijven. De maatregelen die we in de loop van de tijd hebben genomen, dragen niet structureel bij aan de continuïteit van de (QHSE-)bedrijfvoering. Dat onze gezondheid een ‘hot topic’ is vanuit de veranderde Arbowet heeft met de komst van corona een extra dimensie gekregen. Waar moet je nu op letten om een dergelijke situatie het hoofd te bieden in de toekomst?

Biologische agentia

Het coronavirus valt net zoals legionella onder de biologische agentia. Biologische agentia zijn kleine levende organismen die een ziekte, allergie of vergiftiging veroorzaken. Een agentia zijn te classificeren in 4 categorieën, waarvan categorie 4 het gevaarlijkst is. Het Arbobesluit deelt deze op, op basis van besmettelijkheid, mogelijke behandeling bij besmetting en de gevolgen van de besmetting. Het coronavirus is geclassificeerd in categorie 3 biologische agentia

Corona op de werkvloer

 Je kunt Covid-19 binnen bedrijven en organisaties eigenlijk niet als biologische agentia benaderen. Het gaat namelijk om het feit dat de ‘mens’ hier het risico vormt voor besmetting, waardoor het ‘rondvliegen’ van het virus in eerste instantie niet is te isoleren/voorkomen. Hierbij staat het reduceren van die besmettingsrisico’s door doeltreffende maatregelen voorop. Op basis van de arbeidshygiënische strategie kijken we allereerst naar maatregelen aan de bron: je familieleden, vrienden of collega’s die het virus verspreiden en zo binnenbrengen in jouw organisatie. De Rijksoverheid biedt hiervoor een duidelijke leidraad.

Samen thuiswerken

Het thuiswerken heeft door corona een vlucht genomen en lijkt in vele branches ook deels blijvend. Om jecollega’s goed thuis te laten werken is een ergonomisch verantwoorde werkplek een eerste aandachtspunt. Om je collega’s verbonden te houden en de psychosociale arbeidsbelasting te minimaliseren, zijn er tal van initiatieven ontstaan die voorkomen dat je collega’s vereenzamen of psychische klachten ontwikkelen.

Hybride werkomgeving

Na het coronatijdperk en de verplichting om deels thuis te werken lijkt deze combinatie een blijvende situatie: het hybride werken in de toekomt. Op deze manier optimaal samenwerken vraagt om speciale voorzieningen. Voor het deels thuis en deels op kantoor werken zijn slimme technologiën (touchscreens) essentieel. Uit onderzoek blijft dat het hybride werken bijdraagt aan de bedrijfscontinuïteit.

Thuiswerken? Let op je houding!
Veelgestelde vragen

Coronavragen die wij veel krijgen van bedrijven.

Staat jouw vraag hier niet tussen en ben je deelnemer van het BMD Netwerk? Stel dan vrijblijvend jouw vragen rechtstreeks aan een specialist via onze QHSE-helpdesk.