Blogs

World Health Day – Corona en de RI&E

Handen wassen

Onze gezondheid is ‘hot topic’ sinds de eerste COVID-19 uitbraak. Vandaag, 7 april, is het World Health Day. Het thema van dit jaar is, het kon ook niet anders, corona. In dit blog lees je hoe COVID-19 terugkomt in de RI&E en waar je op moet letten om jouw bedrijf ‘coronaproof’ te houden.

Biologische agentia

Het coronavirus valt net zoals Legionella onder de biologische agentia. Biologische agentia zijn kleine levende organismen die een ziekte, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. Een agentia kan geclassificeerd worden in 4 categorieën, waarvan categorie 4 het gevaarlijkst is. Het Arbobesluit deelt deze op, op basis van besmettelijkheid, mogelijke behandeling bij besmetting en de gevolgen van de besmetting. Het coronavirus is geclassificeerd in categorie 3 biologische agentia.

Biologische agentia in de RI&E

Biologische agentia is een vast onderdeel in elke Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Dit onderdeel is nu voor elk bedrijf erg relevant, omdat het coronavirus valt onder biologische agentia. Tijdens de RI&E beoordelen onze adviseurs welke risico’s er zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid en of er (voldoende) maatregelen genomen zijn. De basis van de coronamaatregelen zijn de landelijke maatregelen van de overheid en de Arbowet.

Coronamaatregelen op de werkvloer

De maatregelen worden op basis van de arbeidshygiënische strategie  opgesteld. De adviseur kijkt eerst naar de bron. Een voorbeeld van een bronmaatregel is: thuiswerken. Wanneer het niet mogelijk is om thuis te werken kijkt onze adviseur of het mogelijk is om een collectieve maatregelen toe te passen. Medewerkers afschermen met plexiglas, ventilatie, intern coronabeleid en 1,5 meter afstand houden zijn hier voorbeelden van. Wanneer dit ook niet op de werkvloer past kijkt onze adviseur naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Zoals in dit voorbeeld is dat het mondkapje. Wanneer er op de werkvloer geen 1,5 afstand kan worden gehouden en de medewerkers een mondkapje moeten dragen, moet deze keuze onderbouwd worden in de RI&E.

Wel coronaproof, maar niet BHV-proof

Door het coronavirus staan bedrijven op zijn kop. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk. De indeling van de organisaties is helemaal afgestemd op de 1,5 meter afstand. Er zijn éénrichtingslooproutes ingevoerd, afschermingen aangebracht en werkplaatsen uit elkaar geplaatst. Dit zijn natuurlijk goede maatregelen, maar let er ook op dat bijvoorbeeld de vluchtwegen en brandblussers consequent vrij blijven. Wanneer een adviseur een RI&E afneemt en jij volledig ‘coronaproof’ bezig bent dan moet je er ook op letten dat je andere onderdelen binnen de RI&E niet vergeet.

Samen thuiswerken

Vanwege het coronavirus werken veel mensen thuis. Zorg er voor dat de werkplek ergonomisch verantwoord is ingericht en dat jouw collega’s goed thuis kunnen werken. Daarnaast kan thuiswerken ook de psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers vergroten. Het belangrijk dat medewerkers verbonden blijven met hun collega’s en het kantoor. BMD Advies doet dit door een buddy belschema. Elke week wordt er gerouleerd en bel je een halfuurtje een collega. En tijdens dit halfuurtje moet je het juist niet over werk hebben. Daarnaast hebben we online bedrijfsborrels, bijvoorbeeld de kerstborrel en een pubquiz. Zo voorkom je dat collega’s vereenzamen en psychische klachten ontwikkelen.

Het nieuwe is er wel vanaf

We zijn allemaal ‘coronamoe’. Corona speelt nu ook alweer meer dan één jaar. Hierdoor vallen medewerkers terug naar de vertrouwde oude gewoontes. Vooral wanneer er ad-hocgedrag plaatsvindt, zijn medewerkers minder bewust over de 1,5 meter afstand. Dit is onbewust gedrag, wat lastig te veranderen is. Wij adviseren om de maatregelen onder de aandacht te houden. Dit kan je doen door regelmatig werkplekinspecties te houden en te controleren of de coronamaatregelen goed worden nageleefd. Vragen die je in de werkplekinspectie kunt opnemen zijn: ‘Wordt afscherming juist gebruikt?’, ‘Wordt er genoeg afstand gehouden?’ en ‘Dragen collega’s mondkapjes (op de juiste manier)?’. Gegevens van de werkplekinspecties kan je bespreken tijdens een overleg en/of gebruiken bij voorlichting en instructies.

Hoe gaat het verder

Het einde van het coronatijdperk lijkt toch steeds meer in zicht. Denkt jouw organisatie al na over, ‘na Corona’? Wij hopen in elk geval tijdens de World Health Day volgend jaar met een ander onderwerp te kunnen komen. Tot die tijd: blijf gezond!

Thema

Corona blijft een 'hot topic'

Hoe houd je Covid-19 en genomen maatregelen op de agenda binnen je bedrijf? Ontdek onze themapagina.
Lees verder