Blogs

Voorkom arbeidsongevallen met een passende analyse

Zwarte katten, gebroken spiegels … 

Vrijdag wordt door de meesten van ons meestal met weekend geassocieerd, een overwegend positieve gedachte. Maar al heel lang geleden hebben vrijdagen ook een andere betekenis toegekend gekregen: tijdens het Laatste Avondmaal werd Jezus door Judas verraden, waardoor hij gekruisigd werd en stierf op, je raadt het al, een vrijdag. Sindsdien werd vrijdag als de slechtste dag van de week beschouwd. De combinatie van het getal 13 en de vrijdag betekende absoluut ongeluk. 

Statistisch gezien kunnen we gelukkig vaststellen dat de kans op ongelukken op vrijdag de dertiende niet significant hoger is dan op andere (vrij)dagen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje, zelfs als je denkt alles onder controle te hebben kan er wat misgaan. Hoe zorg je ervoor dat je leert van ongelukken? 

… en ongevalsanalyses 

De Arbeidsomstandighedenwet stelt dat de werkgever na het plaatsvinden van een ongeval waar nodig maatregelen moet nemen om herhaling te voorkomen door de gevaarlijke situatie op te lossen of voldoende maatregelen te nemen zodat de situatie minder snel of vaak voorkomt. Zonder onderzoek te doen naar ongevallen wordt het lastig om deze in de toekomst te voorkomen, maar welke methode gebruik je hiervoor? Op internet en in boeken is namelijk een enorme hoeveelheid literatuur over incidentonderzoeksmethodieken beschikbaar, elk met eigen zienswijzen voor methodiekkeuze. 

Een methode kiezen 

Uiteindelijk is er niet één superieur model, welke methode je gebruikt is afhankelijk van jouw bedrijf: de cultuur binnen het bedrijf, de aard van de werkzaamheden, persoonlijke voorkeuren en meer specifieke kenmerken. Het is dus zaak om af te wegen welke methode het beste bij jouw situatie past, dit kun je doen door de volgende zaken af te wegen:

  • Hoeveel tijd, geld en moeite is er nodig voor deze methode?

Sommige modellen kosten meer tijd om te doorlopen dan anderen. Het is goed om te inventariseren of er genoeg geld, energie en vooral tijd beschikbaar is. 

  • Is de methode nauwkeurig genoeg, maar niet te gedetailleerd voor de risico’s in het bedrijf?

Je kunt ongevalsanalyse zo uitgebreid maken als je wil, maar het moet in verhouding staan tot hetgeen het oplevert. Heb je veel of grote risico’s in het bedrijf, dan is je analyse gedetailleerder dan wanneer er slechts beperkte risico’s aanwezig zijn. Vaak wordt geprobeerd met 20% van de energie 80% van het resultaat (analyse) te behalen.

  • Hoeveel kennis is er nodig voor deze methode?

Analysemethoden vallen binnen een spectrum van meest praktisch naar meest technisch. Wat past er bij het bedrijf, en degenen die de analyses moeten gaan uitvoeren? 

Kennis en informatie 

Er zijn legio methoden beschikbaar, maar in de kennisbank op onze site hebben we er kort een paar uitgelicht. Je vindt hier een korte beschrijving van de methode, de voor- en nadelen bij de methode en een inschatting van de benodigde tijd, geld, moeite, nauwkeurigheid en kennisniveau.  Een aantal voorbeelden:

Neem contact op

Meer weten over ongevallenanalyses?

Vragen over jouw specifieke situatie of de praktische toepassing van een methode? Neem contact op onze experts denken graag met je mee. 
Neem contact op
Lees verder

Meer over arbo & veiligheid