arbo zaken analyseren
Gap-analyse Arbo

Verbeter de arbeidsveiligheid in je bedrijf met een gap-analyse

Pro-actief Arbo & Veiligheid in jouw hele organisatie op niveau brengen. Een gap-analyse arbeidsomstandigheden geeft het verschil (gap) aan tussen de huidige en gewenste situatie in je organisatie. 


Gap-analyse Arbo

Meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en veiligheid met een gap-analyse

Wil je arbo en veiligheid in jouw organisatie naar een hoger niveau tillen? Laat dan een van onze adviseur een gap-analyse uitvoeren op basis van de methodiek van de Veiligheidsladder . Om een beeld te krijgen van de huidige situatie starten we met een rondgang door je bedrijf en interviews met je collega’s. Vanzelfsprekend analyseren we ook aanwezige documentatie zoals de RI&E, het plan van aanpak, het bhv-plan en eventuele verdiepende onderzoeken

Veiligheidsladder: bedrijfsaspecten in kaart brengen

Onze expert onderzoekt stap voor stap de bedrijfsaspecten: 

  • leiderschap en betrokkenheid
  • beleid en strategie
  • organisatie en opdrachtnemers
  • werkplek en procedures
  • afwijkingen en communicatie en 
  • audits en statistieken. 

Bij het in kaart brengen van deze aspecten geven wij aan op welk niveau de organisatie zich bevindt op de Veiligheidsladder en wat de behoeftes zijn. Op basis van deze gap-analyse bepalen wij samen met jou de doelstellingen en stellen we een plan van aanpak op voor het realiseren van het beoogde niveau op de Veiligheidsladder.

Wij adviseren je hierbij zowel over het (her)inrichten van de arbo- en veiligheidsorganisatie, het structureel opvolgen en borgen van acties als over welke nadere onderzoeken, training of instructie noodzakelijk zijn. 

Veiligheidsmanagementsysteem of ISO 45001

Ga je een veiligheidsmanagementsysteem invoeren of ga je op voor certificering volgens de  ISO 45001? Dan geeft ook hier een gap-analyse duidelijkheid in hoeverre het huidige managementsysteem voldoet aan de normeisen van ISO 45001 en waar nog  ‘gaps’ liggen. Het maakt je sterke en zwakke punten op arbogebied in de gehele organisatie zichtbaar. Onze expert identificeert en beoordeelt de zwakke punten in het bestaande veiligheidsmanagementsysteem.

Vervolgens stel je samen een realistisch plan van aanpak op om te voldoen aan de eisen van ISO 45001 en aan geldende wet- en regelgeving arbo en veiligheid. Met als gevolg dat je bedrijf precies de verbeterpunten kent voordat de certificatie-audit plaatsvindt. Vanzelfsprekend begeleidt onze expert je bij het implementeren en borgen van deze punten. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een directiebeoordeling, interne audits, het maken van een auditplanning en het opstellen van veiligheidsdoelstellingen.

 

Neem contact op

Inzicht in arbeidsomstandigheden

Ondersteuning nodig bij deze of andere Arbo-uitdagingen? Neem contact op.

Neem contact op