Blogs

Succesvol Platform KAM-coördinatoren bij Safety Center Shell Moerdijk

Al een aantal jaren organiseert BMD Advies informatieve netwerkbijeenkomsten voor het platform KAM-coördinatoren in Moerdijk. Op 17 maart was na een lange tijd weer een fysiek Platform mogelijk met als gastlocatie het indrukwekkende Safety Center van Shell Moerdijk. Graag deel ik met jullie mijn ervaringen van deze dag ondersteund door BMD Advies over veiligheidsgedrag en -cultuur.

Het onderwerp van deze kennissessie was: ‘Met alleen technische maatregelen en managementsystemen maak je een bedrijf niet veiliger voor zijn werknemers’. Met de vraag: Hoe veranderen QHSE‘ers veiligheidsgedrag en -cultuur bij bedrijven? Veel van de aanwezige bedrijven werken met relatief grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en vallen daardoor onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO).

Diverse collega’s aan het woord

In de kennissessies gaven diverse collega’s antwoord op de bovenstaande vraag. Vanuit de interactie met de deelnemers kwam de koppeling met de praktijk ruimschoots tot stand. Organisator Jan Willem de Hoop van BMD Advies en Shell-gastheer Jean-Pierre Verbraak verwelkomden ruim 20 deelnemende KAM / QHSE-coördinatoren. Olaf Ort (BMD Advies) presenteerde de resultaten van een vooraf uitgevoerde deelnemers-enquête. Hieruit blijkt onder meer de sterke behoefte aan expertise om gedrag en veiligheidscultuur binnen bedrijven te versterken.

Stellingen over gedragsbeïnvloeding

Met mijn Mens & Organisatie expertise besprak ik enkele psychologische theorieën over gedragsbeïnvloeding en de wijze waarop de coördinatoren deze praktisch kunnen toepassen. Aan de hand van stellingenkwam er een levendige discussie op gang. Onze veiligheidskundige Pieter Diehl deelt hierbij zijn praktische inzichten en opgedane ervaringen.

Inspectiemethodiek veiligheidscultuur

Het theoretische gedeelte van de bijeenkomst werd afgesloten door Odette Verhappen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Ze gaf aan dat de Omgevingsdienst intensief nadenkt over een inspectiemethodiek die de veiligheiscultuur binnen bedrijven in beeld brengt. Ze was zeer geïnteresseerd in de denkbeelden die hierover leven bij de bedrijven.

Kijkje in de keuken

De bijeenkomst eindigde met een rondleiding van Jean-Pierre. Hij leidde ons met gepaste trots rond over het fraaie Safety Center waar wij onze veiligheidskennis digitaal-interactief testten. Zo kregen we eerste korte theorie over bepaalde veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld over het werken op hoogte. Aan ons de taak om als ervaren QHSE-specialisten deze vragen correct te beantwoorden. Dat viel niet altijd mee. Soms hebben zelfs wij als QHSE’ers wel eens moeite met het toepassen van veiligheidsregels in de praktijk….

Verbeteren van de veiligheidscultuur

Terugkijkend op de bijeenkomst hebben we weer een groot aantal QHSE’ers en KAM-coördinatoren vooruit weten te helpen. Het valt namelijk niet mee om het gedrag van mensen te veranderen. Vanuit psychologische theorieën geven onze experts je handvaten om je eigen collega’s en het management te overtuigen van het belang van veiligheid op de werkvloer. Deze handvaten kun jij inzetten om de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie te verbeteren.

De volgende bijeenkomst van het BRZO-platform Moerdijk staat al gepland en vindt plaats op 21 juni 2022.

 

Arbo en veiligheid

Verbeteren van veiligheidscultuur

Wil jij als KAM/QHSE-coördinator verder praten over het thema veiligheidsgedrag en -cultuur? Of wil je je aansluiten bij het BMD Netwerk of dit Platform?
Neem contact op
Lees verder

Ook interessant