Blogs

Vooral een hogere energierekening doet pijn

Na een piek van de energieprijzen dit voorjaar, wordt het na 1 juli weer spannend wat de uitkomst gaat worden. De pijn is nog niet uit de lucht wie hier de rekening betaalt. Energieleveranciers voeren traditioneel prijswijzigingen door en de overheid verlaagt het btw-tarief naar 9 procent. Veel gezinnen maken zicht terecht zorgen om het uiteindelijke resultaat van hun verbruik. Tijd voor wat omdenken hoe het anders kan. Nu is het nog mooi zomerweer, maar straks moet de thermostaat misschien een graadje hoger.

Norman Smit schreef daar eerder het volgende over in de Column Riskcorner TOM magazine: “Veranderingen zijn alleen succesvol als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn”.

Thermostaat op 19 graden Celcius

“Dat is onze oplossing om minder gas te hoeven importeren uit Rusland. Minder gas betrekken uit Rusland betekent minder inkomsten in Dollars voor onze verre oosterburen met expansiedrift. Maar is dit werkelijk zo? Het bevreemdt mij wel vaker dat niet altijd alle door onze Nederlandse overheid opgelegde maatregelen het doel dienen dat ze pretenderen te willen bereiken. Heeft onze overheid geen blok (smeltend) ijs op het hoofd?”

“Vorige week werd door de Verenigde Naties het laatste IPCC klimaat-rapport gepresenteerd. En je raadt het al: er moet nog harder energie bespaard worden. Dan ben ik de laatste die wil bestrijden dat we geen probleem hebben inzake klimaatverandering. Maar vertel dan wel het juiste verhaal. Nederland loopt achter bij het behalen van de energie-reductie doelen. Feit!”

Mensen laten zich niet dwingen om duurzaam te doen

“De auteurs van deze rapportage stellen nu maatregelen voor welke nu sterk ingrijpen op het individu, in plaats van een land of bedrijfssector. Jij en ik moeten minder vlees gaan eten, minder reizen, minder consumeren, enzovoorts. Als ik op de weegschaal ga staan is dat wellicht ook niet zo’n slecht idee, echter moet dit straks door overheidsregels bepaald gaan worden? Je mag slechts drie dagen in de week vlees eten en niet meer dan 75 gram per sukadelapje? Nee, een sukadelapje mag niet, die moet te lang op het fornuis.”

“Veranderingen zijn alleen succesvol als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en als hun bijdrage echt noodzakelijk is. Mijns inziens gaat hier de schoen wringen. De mondiaal gemaakte klimaatafspraken zijn wel bindend, maar niet handhaafbaar. Dus als je als land niet meedoet kom je er mee weg. Ik vind het lastig te accepteren dat klimaat de woonkamers ingedrukt wordt, terwijl China de komende jaren de ambitie heeft meer dan 600!!! kolencentrales te openen. De footprint van deze groei in CO2 valt niet weg te saneren met het lager zetten van de thermostaat, het eten van plantaardige biefstukken of wat dan ook. Echter wordt deze discussie niet gevoerd. In heel Europa zijn er minder dan 300 kolencentrales, waarvan de intentie is deze voor 2030 allemaal te sluiten. De groei van de wereldpopulatie en de toenemende welvaart in met name het Oosterse deel van de wereld zorgt voor een enorme toename in de mondiale CO2 emissie. Laten we deze landen helpen op een CO2-neutrale manier te groeien, in plaats van met symboolpolitiek de thermostaat op 19 graden Celcius te zetten.”

Energie en transitie

Aan de slag met energiebesparende maatregelingen

Staan er bij jouw bedrijf energiebesparende maatregelen of nieuwe energie-inkoop keuzes op stapel? Onze energie experts ondersteunen je met het nemen van de juiste stappen.
Neem contact op
Lees verder

Meer blogs van onze collega's