Blogs

Waar staat je bedrijf over 3 jaar (en hoe kom je daar?)

SLIM Subsidie

Gunstige regeling stimuleert leercultuur en ontwikkeling MKB

Het leven van ondernemers in het MKB wordt vaak geregeerd door de waan van de dag. Tijd voor ontwikkeling en strategie is er nauwelijks. Het NLA (Vanaf 1 januari 2022 is de naam Inspectie SZW veranderd naar “Nederlandse Arbeidsinspectie” ofwel NLA) geeft hoge prioriteit aan leren en ontwikkelen binnen het MKB. Met de SLIM-subsidie draagt de overheid daarom 60-80% van de kosten voor ontwikkelprojecten. Het opstellen van een ontwikkelplan kost bedrijven dan ook vrijwel niets. Wil je ook gebruik maken van deze gunstige regeling? Ga dan snel over tot actie. In dit artikel leggen we uit waarom.

Ontwikkeling blijft te vaak liggen

Het doel van de SLIM-subsidie is het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. BMD-adviseur Jeroen Verkuyl ondersteunde verschillende bedrijven bij deze ontwikkeltrajecten; van het voorbereiden van de subsidieaanvraag tot aan de uitvoering van het project.

Jeroen: “De overheid wil met deze regeling bereiken dat MKB’ers meer vooruitkijken en de leercultuur stimuleren. Bij grote bedrijven zijn er vaak hele afdelingen die zich bezighouden met strategie en ontwikkeling. Kleinere bedrijven worden veel meer geregeerd door de waan van de dag, waardoor ontwikkelprojecten vaak blijven liggen. Ook de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is een ondergeschoven kindje. Maar de wereld om ons heen verandert snel. Ben je niet op bedacht op relevante ontwikkelingen bij de klant of in de omgeving of loop je op technologisch vlak achter, dan mis je de boot. Dankzij deze subsidie kunnen bedrijven mij als externe adviseur inhuren en kunnen zij hiermee aan de slag zonder dat het veel geld of tijd kost.”

De SLIM-subsidie is bijvoorbeeld voor:

  • Doorlichting van de onderneming op kennis- en ontwikkelbehoeften en het maken van een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan waarmee het bedrijf direct aan de slag kan.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Zodat ze scherp en vitaal blijven, strategie kennen en begrijpen etc.
  • Een van de belangrijkste doelen van de SLIM-subsidie is het stimuleren van een leercultuur. De regeling biedt dan ook ruimte voor initiatieven die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling in de breedste zin van het woord.

Een praktijkvoorbeeld: strategisch ontwikkelplan

Een van de bedrijven die Jeroen dankzij de SLIM-subsidie ondersteunde is Hoste Milieutechniek. Dit Zuid-Hollandse adviesbureau (12 medewerkers) richt zich op de uitvoering van bodemonderzoek en de voorbereiding en coördinatie van bodemsaneringen. De belangrijkste opdrachtgevers zijn aannemers. Hoste wil de bestaande klanten optimaal blijven ondersteunen maar daarnaast een geheel nieuwe doelgroep aanboren. Naast de ‘hoe’-vraag, is de vraag welke kennis en persoonlijke eigenschappen daarvoor nodig zijn zeker zo belangrijk. Inmiddels ligt er een strategisch ontwikkelplan en zijn de eerste stappen in de uitvoering gezet. Jeroen vertelt hoe hij te werk ging.

“Bij een dergelijk traject stellen we samen met het MT het doel in hoofdlijnen vast en werken we een conceptmissie en -visie uit. Dat doen we zodanig dat de medewerkers daar nog iets van moeten en kunnen vinden. Een ontwikkelplan werkt namelijk pas als de strategie ook in de hoofden, harten en zielen van de medewerkers zit. Ik praat daarom met zo veel mogelijk medewerkers, liefst allemaal. Daarbij daag ik ze uit om mee te denken en leg ik vragen voor als ‘wat zie jij om je heen gebeuren, waar moeten we volgens jou over 3 jaar staan, wat betekent dat voor het bedrijf en wat betekent dat voor jou persoonlijk? We gebruiken verschillende modellen, zoals het business model canvas. Hierbij kruipen de medewerkers in de huid van de klant: waar zit de ergste ‘pijn’ en wat kan Hoste Milieutechniek doen om die weg te nemen. Ook voeren we verschillende analyses uit, zoals een omgevingsanalyse, een SWOT-analyse of een PMC-(product-markt combinatie)analyse.”

Stefan Hoste directeur Hoste Milieutechniek: “Voor een klein bedrijf als het onze is het een must om de begeleiding en coördinatie van een dergelijk ontwikkelproces bij een externe te leggen. Doe je dat niet, dan blijf je hangen in wat je altijd al deed. Naast directeur van Hoste Milieutechniek ben ik ook directeur van Cautus Projecten en BMD Advies Zuid-Holland Noord. Daardoor kende ik Jeroen en wist ik dat de begeleiding bij hem in goede handen was.

Als directeur heb je natuurlijk altijd wel een idee van de kant die je met je bedrijf op wilt. Door dit proces ga je er echter op detailniveau over nadenken en het vervolgens goed uitwerken. Bovendien is het nu niet meer iets wat zich alleen in mijn hoofd afspeelt. Het wordt een gezamenlijk plan en idee, je draagt het met elkaar. Daar ben ik echt heel positief over.

De mensen zijn het belangrijkste kapitaal van het bedrijf, je wilt daarom elke medewerker tot recht laten komen. Jeroen heeft de Lumina Spark-methode toegepast. Zo is aan het bedrijfsontwikkelplan ook een ontwikkelproject voor de medewerkers gekoppeld. Best spannend, maar ik heb het volle vertrouwen dat we daar met elkaar ook de vruchten van gaan plukken.”

Persoonlijke eigenschappen

Daarnaast was het bij Hoste Milieutechniek van belang om te weten of de persoonlijke eigenschappen van de medewerkers goed aansluiten bij de gedragscultuur van de nieuw aan te boren doelgroep. “Lumina Spark is daar een perfecte methode voor. De medewerkers gaan met elkaar de diepte in, leren veel over zichzelf en hoe zij reageren in bepaalde situaties. Daarmee weet je hoe je je persoonlijke eigenschappen kunt inzetten, welke je kunt versterken of ontwikkelen of wat je juist moet afremmen. Daarnaast stellen wij vast welke kennis hiervoor nodig is”, zegt Jeroen.

Aan de hand van alle analyses en gesprekken werkten ontwikkelgroepen onder leiding van Jeroen een strategisch ontwikkelplan uit, inclusief opleidingsplan. Wat is het doel en hoe en wat moeten organisatie en medewerkers ontwikkelen om daar te komen? Jeroen: “Zo’n plan is concreet en praktisch, een organisatie kan direct starten met de uitvoering. Groot voordeel daarbij is dat iedereen weet waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt en waar de organisatie naartoe wil. Het levert een soort collectieve mentale flexibiliteit op, zodat je als bedrijf veel sneller kunt schakelen.”

Opvallend hoge overheidsbijdrage

Dit soort ontwikkeltrajecten vergen tijd en geld. Financieel gezonde bedrijven leveren echter zoveel op voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en gezondheid, dat de overheid een opvallende financiële prikkel geeft: jaarlijks is hiervoor € 48 miljoen beschikbaar. Voor bedrijven 50-100 medewerkers en < 50 mln omzet wordt 60% van de projectkosten tot maximaal € 30.000,- vergoed, voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers en < 10 mln omzet is dat zelfs 80%. Hierdoor is het mogelijk een externe deskundige aan te trekken. Daarnaast worden ook verschillende interne kosten vergoed. Zo kost het opstellen van een ontwikkelplan bedrijven vrijwel niets; het ontbreken van tijd en geld is geen bottleneck – of excuus – meer.

Nadeel is dat regeling zo gunstig is dat deze zwaar overtekend wordt. Tot 2025 zijn er elk jaar twee subsidierondes. In 2022 kunnen bedrijven zich weer in september inschrijven. Voldoet de aanvraag aan de criteria, dan gaat deze mee in de loting. Ongeveer een derde van de aanvragen wordt gehonoreerd. Ben je uitgeloot, dan kun je het na een halfjaar weer opnieuw proberen.

Kom in contact
Bekijk je mogelijkheden

Start op tijd!

Wil je in aanmerking komen voor deze SLIM-subsidie? De aanvraag vergt de nodige voorbereiding. BMD Advies helpt je daar graag bij. Neem voor meer informatie contact op met de BMD-adviseur in jouw regio.
Neem contact op!
Lees verder

Ook interessant