Hygiëne en veiligheid

Voedingsindustrie

Jouw processen veilig beheersen en optimaal voldoen aan voorschriften. Ontdek hoe BMD Advies jouw organisatie hierbij helpt.


QHSE in de voedingsindustrie

De impact van voedselproductie op ons milieu is groot. Dat maakt dat de milieu-impact en het aantoonbaar maken van duurzaamheid hoog op de QHSE-agenda staan. Daarnaast ben je doorlopend actief bezig met het borgen van voedselveiligheid en procesverbetering. Je organiseert compliance audits en inspecties voor bijvoorbeeld hygiëne-eisen. Als QHSE’er in deze branche komt er veel op je af bij het borgen van wet- en regelgeving en kwaliteit.

Kwaliteitssystemen in voedingsbranche 

Werken volgens ISO-normen bevordert niet alleen de kwaliteit binnen jouw bedrijf maar draagt ook bij aan veilig werken. Je werkt aan producten die aan de verwachtingen van jouw klanten voldoen. Dit vraagt om grip op jouw kwaliteitssystemen (ISO 9001). Onze adviseurs werken samen met jou aan een plan van aanpak en een goede auditplanning om processen te borgen. Een integrale aanpak: van veiligheid, risico- en incidentbeheer tot het opzetten van monitoringsysteem en verbetermanagement. 

Duurzaam produceren 

In de voedingsbranche werk je graag met duurzame grondstoffen, met oog voor leefomgeving en biodiversiteit, van voedsel tot afval. Er is nog een flinke slag te maken om de CO2-uitstoot te verminderen. Om het milieu zo min mogelijk te belasten stimuleert de uitkomst van een Carbon footprint je om verantwoord te gaan produceren. Jouw branche draagt met voedselveiligheid en gezonde voeding ook bij aan het beschermen van natuurlijke hulpbronnen, zoals water en uitputting van de bodem.

Wij realiseren de QHSE-ambities van deze bedrijven

De uitdagingen voor de voedingsindustrie

Ook interessant voor de voedingsbranche