Cases en projecten

Duurzaamheidsambities en CSRD-implementatie voor de Technische Universiteit Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven begeleiden met concretiseren duurzaamheidsambities en CSRD-implementatie

BMD Advies begeleidt, samen met haar partner AXXIA Duurzaam Ondernemen, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) met het concretiseren en monitoren van haar duurzaamheidsambities en het implementeren van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Wat is de CSRD?

“De Europese Unie heeft als doel het eerste continent te worden dat klimaatneutraal en volledig circulair is. Dit wordt ondersteund door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD vereist vanaf boekjaar 2025 van beursgenoteerde bedrijven (en later ook grote ondernemingen en MKB-bedrijven) een duurzaamheidsrapportage. Het doel: het vergroten van transparantie en bewustzijn op het gebied van duurzaamheid bij een bedrijf. Hierdoor krijgen investeerders een eerlijker beeld van niet-financiële aspecten zoals CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, en impact op biodiversiteit en mensenrechten in de keten. Hoewel de CSRD de fundering vormt van een toekomstbestendig bedrijf, ervaren veel bedrijven het als een enorme uitdaging.”

Concretisering duurzaamheidsambities en CSRD-implementatie in één spoor

Duurzaamheid is al verankerd in de visie van de Technische Universiteit Eindhoven. Om deze visie om te zetten naar een concrete duurzaamheidsambitie én die meetbaar te maken is de TU/e een traject gestart met BMD Advies en haar partner AXXIA Duurzaam Ondernemen. De TU/e gebruikt de CSRD-richtlijn als kapstok voor dit proces. Onder begeleiding van BMD Advies en AXXIA Duurzaam Ondernemen wordt onderzocht hoe de toepassing van deze richtlijn invulling geeft aan de duurzaamheidsambities en hoe deze kan worden ingezet om de visie te vertalen naar concrete stappen voor meten, monitoren, besluitvorming en bijsturing Dit proces start via de eerste stappen van de CSRD, waarbij de TU/e wordt meegenomen in de inhoud en het proces. Door deze fases door te lopen, krijgt de CSRD-vraag invulling en geeft het gelijktijdig richting aan én concretisering van de duurzaamheidsdoelstellingen vanuit de visie van de TU/e.

CSRD gaat verder dan rapportageverplichting

Met een strategische aanpak van BMD Advies en AXXIA Duurzaam Ondernemen wordt er meer bewustzijn en kennis over CSRD ontwikkeld binnen het team van de TU/e, inclusief de organisatorische implicaties. Tegelijkertijd wordt er aandacht besteed aan de duurzaamheidsambities en strategieën van de TU/e, met een strategisch ontwikkelde benadering om deze ambities in lijn te brengen met het CSRD-beleid.

Plan van aanpak: verbinden duurzaamheidsambities en CSRD

Door CSRD als centraal ankerpunt te nemen, verbinden BMD Advies en AXXIA Duurzaam Ondernemen zowel het traject rond duurzaamheidsambities als het traject rond begeleiding en implementatie van de CSRD, met hierbij de Dubbele Materialiteitsanalyse (DMA) als fundament. DMA betekent het in kaart brengen van risico’s voor de organisatie met betrekking tot klimaatverandering.

De visie van BMD Advies en AXXIA Duurzaam Ondernemen is dat de CSRD niet beperkt blijft tot een rapportageverplichting.  Wij geloven dat door een grondige uitvoering van onder andere de stakeholderanalyse, de dubbele materialiteitsanalyse en de gap-analyse, een solide basis wordt gelegd voor zowel de verplichte rapportage als voor het realiseren van eigen of gewenste duurzaamheidsambities.

Duurzaamheid

Ook aan de slag?

Wil je meer weten over de CSRD of de strategische aanpak van BMD Advies? Dat kan! Neem vrijblijvend contact op met onze duurzaamheidsexperts.
Neem contact op